RSS

La cara B del Ple

28 de gener de 2011

La Cara B del Ple de gener de 2011

CORI - Oficina de Comunicació
 

CARA B DEL PLE MUNICIPAL CELEBRAT DURANT EL PASSAT 28 DE

GENER DEL 2011.

INTRODUCCIÓ

Bé amics meus, votants, juantxis de Reus i rodalies, simpatitzants de la CORI,

seguidors fidels d´aquesta secció de la pàgina web del partit.

Farà cosa de un any, més o menys pel març del 2010, es va decidir que la CARA

B del Plé, es fés gravada en vídeo, perque hi havia algún sector dirigent del partit

d´allavors, que veia més factible gravar-ho en imatges de vídeo, no pas en text escrit

per poder-ho llegir. No sé, es un canvi en la metodología del treball que es va decidir.

I la cosa ha funcionat prou bé.

Però durant aquests darrers mesos m´he trobat a un sector de la població que m´ha

demanat, fins i tot m´ha recomenat que torni a fer la Cara B del Ple en text escrit,

perque ho trobaven més profund i més apasionant. A mi m´agrada fer-ho tant de una

forma com de una altra. El que passa es que moltes coses que dic per la secció de

vídeo no coincidirán en el text escrit, vull dir que el contingut general serà el mateix,

però pot haver-hi uns detalls que surtin en un lloc i en l´altra no o viceversa.

Bé posats a fer feina, començaré a relatar el que va succeir durant el Ple Municipal del

passat dia 28 de gener.

MOCIÓNS D´ALCALDIA

Aquell Ple Municipal presentava uns 22 punts de l´ordre del dia, amb 5 mocións

d´Alcaldia que versaven sobre donar comptre del decret de nomenament de la

vicepresidenta del Consell Consultiu de les Dones del Baix Camp, despres hi havia

un punt que versava sobre la designació de les persones integrants del Comité

d´Avaluació i Seguiment del projecte d`intervenció integral dels “Barris de Ponent de

Reus”; allò que volen fer de juntar Sol i Vista amb Inmaculada, amb les expropiacións

pertinents, una cosa amb la qual s´havia de votar negativament de forma rotunda.

Despres hi havia l´autorització de distintes societats del Grup hospitalari per a la

rd´una associació, en fi un nou intercanvi de cromos entre Societats anònimes de les

empreses municipals que integren Innova. Cosa que evidentment vaig votar en contra.

Despres hi havia aquella nova moció d´Alcaldia plena de solmeniktat que versava

sobre l´inici d´expedient per a l´aplicació del règim de Municipi de Gran Població a

l´Ajuntament de Reus. Una cosa que s´hauria d´haver fet des de l´any 2004, perque

ja passavem de sobres dels 100.000 habitants i no es va fer. Total que la CORI vam

votar en contra d´aquesta moció tan oportunista i tan electoralista, perque l´Equip de

Govern recolleixi encara més subvencións de la Generalitat i per abocar-nos encara

més o lo d´integrar aquesta segona àrea metropolitana de Catalunya. Una cosa que

es pretén fer sense la consulta previa dels ciutadans. Adamés que l´engrandiment

de Reus s´ha fet de una forma molt mal planificada i espontánea, sencillament

perque així el nostre Ajuntament encara pugui tenir més calers i l´Alcalde es

pugui augmentar el seu sou. Naltros pensem en un Reus més gran si, però amb un

creixement de qualitat i més equilibrat, i no pas com ara que som vora als 106.000

habitants però tenim la mateixa infraestructura en general de quan erem 90.000 a

finals del segle passat.

En la Concessió d´honors i distincións es va fer la Menció honorífica al Gremi de

Forners de Reus i comarca.

PROPOSTES DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

Quan vam arrivar a la secció de propostes dels serveis generals i econòmics de

l´Ajuntament, teniem que votar a favor de l´Expedient de la modificació de crèdits del

pressupost del Ajuntament. Ja sabeu, les modificacións dels crèdits que havia sofert

aquell pressupost milionari del nostre ajuntament, que enguany pel 2011, s´anava cap

als 396 milions de euros. Realment una xifra record, amb els endeutaments de 136

milions de euros, més les despeses de les societats de INNOVA, que gairebé pujava

un total de 300 milions de euros. Evidentment vaig votar totalment en contra.

En la proposta de hisenda on es parlava de la Unitat de Gestió d´Ajuts i programes

específics de manera que es modificava les bases per a la concessió de subvencións

diverses per a persones en situacións socioeconòmiques desfavorides de la ciutat

de Reus, vaig votar a favor, però vaig recriminar al Equip de Govern que sempre es

portaven les mateixes. No hi havia cap variació des de el 2007, i ara les coses havien

canviat molt a dins de la nostra ciutat. Sobretot com molts sabeu per culpa de la crisi i

l augment dels aturats.

La proposta del Equip de Govern seguia sobre donar ajuts als sobres menors de

31 anys amb problemes d´accés a la compra de un habitatge (però havien de tenir

un contracte fixe amb nòmina de mil euros), una cosa totalment surrealista avui en

dia. Qui collóns treballa de forma fixe amb menys de 31 anys i a damunt es poden

permetre el luxe de compra un pis. Despres també hi havia l´ajut a gent gran amb

escasos recursos econòmics que vivien al centre de Reus i quedaven lliures del

pagament dels guals municipals. Una cosa que jo interpreto que es refereix al 1 per

cent de la població en situació desfavorida del nostre Municipi. Potser a gent gran que

viu en barris cèntrics, que encara conserven la casa de tota la vida i a damunt han de

pagar gual municipal, Si vosaltres en coneixeu algú, jo tampoc.

En fi, una excusa perfecte perque si en sec apareixen 50 o 70 guals en plé centre de

la ciutat que en sec no han de pagar el seu impost, es una excusa perfecte perque

l´equip de govern tiri de veta i hagin de pagar totes les cases i xalets dels barris i

urbanitzacións de les afores de Reus, que fins ara no tenien guals, ara en sec es veuen

obligats a fer-ho per a suplir la manca dels guals cèntrics. Sinò no s´entén.

Despres també hi havia allò dels ajuts del pagament de un 30 per cent dels rebuts de

l´aigua i de les taxes d´escombreries. Això si, portant les factures conforme les has

pagat tú mateix, sinò els del Ajuntament no afluixa la mosca.

Total, que en un principi no volia polititzar aquest tema sobre els ajuts a les persones

en situació desfavorides i vaig votar a favor perque més valia això que res. Però vaig

comentar que s´havia d´ampliar aquest ventall d´ajuts, pel lloguer i menjar de gent de

Reus que en sec tenen una mala ratxa per culpa de la crisi, perden la feina, la dona, el

marit, els fills, etc...no poden pagar el lloguer o la hipoteca i en sec es veuen obligats

a anar a viure a casa dels seus pares, o d´algún familiar si en tenen. O fins i tot es

poden quedar al carrer, perque no tenen cap ajut administratiu per poder passar el

mal tràngol i molts cops serveis socials no fa aquesta feina de forma eficient. I vaig

comentar també de que les tres condicións per rebre dits ajuts, eren els mateixos que

pel 2007 quan encara no hi havia tanta crisi ni tants aturats i que el Govern de la ciutat

ho havia de tenir en compte.

Despres també s´havia d´aprovar un plà econòmic i financer del 2010 al 2013 per

al compliment de l´estabilitat pressupostària. Una cosa que vaig interpretar com la

creació de noves cláusules perque l´Ajuntament encara pogués fer més caleróns a costa del ciutadà, així de sencill i vaig votar en contra.

En l´apartat del Ordre del dia, on hi havia l´aprovació de catàleg de llocs del

personal de l´Ajuntament pel 2011, va tornar-hi a haver un conflicte a dins del Ple,

d´aquells que sempre algú del públic salta cridant o protestant contra l´Alcalde i en

sec intervé la Guardia Urbana.

Cada any que es portava a terme una moció d´aquest tipus sempre hi havia polémica

perque hi havia un sector dels treballadors de l´Ajuntament de Reus s´els hi pujava

el sou i a altre nos. Parlo de treballadors funcionaris, d´aquest que entren a treballar

previa oposició de carrera. En aquest cas es decidia pujar el sou de 17.000 al any

al secretari general del ajuntament de Reus, i a altres càrrecs elevats de secretaria,

interventors etc...El senyor Alcalde deia com a excusa que el Secretari del Ajuntament

de Tarragona s´havia cobrava 45.000 euros a l´any més que el de Reus, que gairebé ja

en cobrava 86.000 euros a l´any.

Era evident que això serviria també per pujar el sou del nostre Alcalde, perque en

l´Ajuntament de Reus està estipulat que el Alcalde, sigui qui sigui pot cobrar els 115

per cent del sou del Secretari del Ajuntament de Reus, si té dedicació exclusiva com

Alcalde de Reus. Malgrat que ell va negar-ho públicament que aquella moció només

servia per allò, dient que sinò es pujaven el sou als alts càrrecs de l´Ajuntament, que

tan bona feina portaven a terme, que demanarien trasllat a altres Ajuntaments on

cobressin més que els de Reus.

Prèviament al Plé, els Portaveus dels Grups Municipals, vam tenir una reunió amb

els delegats sindicals de UGT i CCOO, on ens deien que la proposta estava bé i més

o menys tothom hi estava d´acord i van recriminar que algúns grups aprofitessin això

per fer demagògia política pels mitjans comunicació.

Abans del Plé hem vaig trobar al delegat de la CGT el senyor Pere Alegre, al qual

li vaig comentar aquella reunió que haviem tingut pel matí i li vaig comentar que

trobava estrany que la CGT no hi estigués en aquella reunió. Ell em va respondre que

no se l´havia convidat. I això que la CGT es un síndicat amb molt de pes a dins del

nostre Ajuntament.

De manera que quan el Alcalde explicava la moció i es referia a l´acord que s´havia

arrivat amb el comité d´empresa i tots els síndicats de l´Ajuntament, el senyor

Pere Alegre, present entre el públic assistent a aquell Plé Municipal es vai aixecar

enmig de la concurrencia, cridant a plé pulmó dient que l´Alcalde era un mentider,

que no tothom estava conforme i que a ell no se l´havia citat per a res en aquella

reunió de sindicats amb portaveus que s´havia tingut en la comissió de serveis

generals d´hisenda previa al Plé d´aquell dia. El senyor Alcalde va ordenar a la

Guardia Urbana que el desallotjessin i va ordena al senyor Salas que obrigués un

expedient disciplinari a aquell treballador del Ajuntament que havia destorbat una

sessió plenaria. El senyor Pere Alegre fou desallotjat de forma pacífica i sense oferir

resistencia. I allò va sortir també per la televisió.

Despres d´aquesta escena digna de un Reality Show als quals ens té acostumats el

senyor Alcalde, algúns portaveus municipals, com el senyor París o el meu cas, vam

lamentar que es portés a terme aquestes situacións tan aburdes i tan critiques, sobretot

quan hi havia una moció d´aquest tipus, on sempre s´aixecava la lleure. Evidentment

jo com a Regidor i Portaveu de la CORI, vaig votar en contra d´aquesta moció.

SERVEIS TERRITORIALS

En la secció de serveis territorials, vaig votar en contra de les propostes urbanístiques

del senyor Bergadà que verscaem sobre l´aprovació provisional del Pla Parcial urbanístic del sectros D.5ª “prolongació carrer Joan Fuster” També hi havia un canvi

de clàsifcació de sòl a l´àmbit anomenat del Polígon Nirsa, per poder urbanitzar

plenament en aquest sector de la ciutat. I allò altre de la Modificació puntal del

Pla parcial urbanística del sector A9d anomenat “Barranc Martí o del Cementiri”;

una cosa que vaig votar totalment en contra, perque hi ha un sector de la població

d´aquesta zona de Reus que no està d´acord amb la projecció urbanística del

Ajuntament, reparcel.lant i expropiant a dojo.

SERVEIS PERSONALS

En aquesta secció del Plé Municipal, també vaig votar en contra del Reglament

municipal d´ús del Casal de Joves de la Palma de Reus, en primer lloc perque sempre

he estat en contra de que s´hagi expoliat un bocí tan gran de la Palma, per fer el casa

de joves, una cosa necesaria per la joventut de Reus, peró que es podria haver ubicat

en un altre lloc de Reus més cèntric com al barri del Carme, o a la Capsa Gaudí.

L´ajuntament de Reus ja tenen l´ull ficat a la Palma des de fà molt de temps i sembla

que vulguin acabar per eliminar-la o reduir-la al mínim, a un nivell físic o simbòlic

i encar no entenc el motiu exacta. Perque als anys noranta ja volien enderrocar-la

totalment i fer un hotel d´entitats o això deien. Peró els grups de música d´allavors

la vam ocupar i ens vam manifestar pels carrers de Reus perque allò no pasés i ho

vam aconseguir, potser a mitjes perque la Palma allavor ja va perdre el seu carácter

totalment alternatiu que tenia allavors, convertint-se en una dependencia totalment

municipal com l´IMAC.

També vaig incidir en els locals d´assaig, dient que eren molt cars i que havien

d´estar oberts també durant els caps de setmana, que es quan els músics de Reus

poden assajar millor.

El Regidor de Joventut entre altres coses, el senyor Ernest París de ICV em va

recriminar que els meus arguments defavorables no tenien res a veure amb la moció

que es presentava, peró vai votar en contra igualment. En contra del Reglament

municipal del Casal de Joves de la Palma de Reus.

Despres també hi havia dos propostes de ressolució conjuntes, d´ERC i ICV,

dos mocións per separat que versaven sobre un mateix tema, ver el rebuig de

les sentencies del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística de les escoles

catalanes. Una cosa que es va tramitar prèviament a la Junta de Portaveus i la CORI

vam votar-hi totalment a favor.

PROPOSTES DE LA CORI

Despres en quant a les mocións dels Grups Municipals, la CORI vam ser els únics

de tota la oposició que en vam presentar. El PP i CiU malgrat tenir molt més regidors

que naltros, no van fer cap aportació de collita propia per a millorar la ciutat.

Les nostres propostes van ser: que l´Ajuntament de Reus a través d´AMERSAM

reparteixi vals d´estacionametn gratuït als usuaris de zona blava i aparcaments

municipals de Reus, amb un màxim de tres hores durant aquest 2011.

En aquesta moció que tothom va votar en contra (inclós PP i CiU^), també

demanavem que els veïns de l´Avinguda del Carrilet i carrers del voltant

tinguessin “barra lliure” per estacionar de forma gratuïta durant tot l´any, en

compensació per les molèsties causades per les obres de construcció del nou parking

d´Amersam.

Aquí també demanavem al Equip de Govern que no es fessin més aparcaments

municipals soterranis, fins que les places actuals estiguin totalment ocupades hi hagi

una veritable demanda per part de la ciutadania, no sols per part d´Amersam i l´afany

recaptatori del actual equip de govern.

I ja com a col.lofó final, la CORI també demanavem que es desmatellesin aquells

monuments tan horrorosos i de dubtós gust artístic que decoraven les noves rotondes

del carrilet i del Pere Cerimoniós adhiacents al parking del carrilet i que tornessin els

calers a la ciutadania.

Despres en aquest Ple Municipal, la nostra formació política, també vam presentar

la moció perque l´Ajuntament dongués facilitats perque es puguin realitzar més

concerts de Rock a dins de la nostra ciutat, per a fomentar la promoció de grups i

bandes locals.

Aquesta proposta la vam redactar, per la gran quantitat de grups de música local,

de rock, pop, i derivats, que s´adreçaven a naltros, per fer concerts a dins de la nostra

ciutat i no tenien cap espai adhient per portar-ho a terme. Parlo de xavals joves d´entre

16 i 25 anys, que toquen en grups de música de Reus, que sonen de puta mare, han

gravat maquetes, discus, fins i tot amb companyia discográfica pel mig, que toquen

sempre fora de Reus, peró els hi faria molta gràcia tocar a la nostra ciutat, encara

que fós per Barraques o a la Palma mateix, peró l´Ajuntament no els hi dona massa

facil.litats, sobretot si no son amics d´algúns regidors de l´equip de govern.

Total que vam demanar que a la Palma s´organitzessin (a dins) concerts més sovints

organitzats per l´Ajuntament, inclós que s´ampliés el ventall d´actuacións al teatre

Fortuny, Bartrina, Bravium, Orfeó, etc...i que s´arrivés amb un acord de subvenció en

establiments que fessin música en directe. Peró lamentablement en aquesta moció tots els partits hi van votar en contra.

PRECS I PREGUNTES.

En aquest apartat la CORI vam preguntar sobre la legalitat de les tanques que hi

havia el parc de la festa, on cada any es cel.lebren les actuals barraques, perque vam

veure que possiblement s´havia produït un error urbanístic, perque en l´article 512

de la normativa del Pla Urbanístic General de Reus, s´estableix la prohibició de

tancaments de material d´obra opac i d´una altura superior de 1,3 metres en terreny

plà i fins un màxim de 2 metres en el llider de vies de circulació rápida i línees de

ferrocarril. Per tant veien com està actualment el Parc del Roquís, on hi ha murs de

ciment que semblen l´antic Mur de Berlín, digne com d´un camp de concentració, es

evident que es podria haver produït un error municipal.

Despres durant la formulació d´aquesta pregunta el senyor Alcalde em va advertir

que el senyor Bergadà, podria empendre legals contra meva, perque en el text de la

pregunta s´insinuava que el Regidor d´Urbanisme hagués comés un pressunte tracte

de favor política, vers la Regidoria de Cultura, integrada per la senyora Empar Pont,

tots dos d´ERC. Ja que la senyora Pont va ordenar el desplaçament de Barraques del

Mas Iglèsies al Parc de la Festa l´any 2008.

A pesar de l´advertència del senyor Alcalde, que sempre m´ha amenaçat en dur-

me als tribunals (cosa que fins ara només he fet jo mateix) vaig formular la pregunta

sencera, tal com estava escrita i el senyor Bergadà em va respondre que no m´havia

asessorat lo suficient en fer la pregunta, perque la normativa que em referia sobre tanques i murs, versava només en els terrenys rústics, no pas els totalment urbans i

urbanitzables com era el cas del Parc de la Festa. I sobre el favoritisme polític vers la

Regidoria de Cultura, era evident, perque tots dos formen part de l´Equip de Govern, i

tothom s´ajuda a fer les coses perque la ciutat vagi cada cop millor a través del govern

conjunt de la nostra ciutat.

Una pregunta que la CORI també vam formular durant aquest Plé Municipal

versava sobre l´estacionament del vehicle oficial del senyor Alcalde en llocs cèntrics

de Reus on es prohibit aparcar.

Allò venia perque molts veïns de Barri del Carme s´adreçava al Grup Municipal

de la CORI, queixant-se que el nostre alcalde sempre estacionava el seu vehicle

oficial mentres esmorçava en un bar-restaurant del carrer del Vent, ocupant una via

pública peatonal durant més de 40 minuts seguit, mentres duràven els àpats matutíns

del nostre Excm Batlle de Reus. La qual cosa desprenia la sensació de un greuje

comparatiu entre la resta de veïns i ciutadàns d´aquell carrer que no podien estacionar

els seus vehicles particulars en plena via pública peatonal, sense ser multats per la

Guardia Urbana o que la Grua els hi retirés els seus vehicles.

Així doncs en aquesta pregunta també voliem saber si el nostre alcalde disposa

d´algún permís especial per estacionar en un carrer peatonal com el carrer del Vent.

També ens voliem enterar del que havia de fer un veí del carrer del vent o de Reus en

general per a obtenir el mateix tracte a favor de la Guardia urbana sense ser multat.

I també li vam preguntar al senyor Alcalde si els seus tiberis en el bar del carrer del

Vent els pagava de la seva propia butxaca o dels pressuposts d´Alcaldia.

Cal dir que la resposta del senyor Alcalde fou molt àmplia, en aquest punt que

semblava com si se li hagués tocat alguna fibra sensible, el senyor Perez s´explaià

amb un discurs recriminatori en contra meva, en contra d´algúns membres de la CORI

i de l CORI en general que durà gairebé vint minuts de rellotge.

Entre altres comentaris, va dir que el cotxe no era seu, ni el vehicle oficial de

l´Alcalde, sinò d´Alcaldia. Afegint que no tenia conciencia de que hagués estacionat

en cap lloc inadequat, i que si fós així, el seu conductor o xofer seria degudament

sancionat. Despres va comentar que els esmorçars o “tiberis” de una bar del carrer

del Vent on sempre rep un tracte excel.lent i exquísit, s´els pagava com no de la seva

butxaca, del sou que cobre com Alcalde, el qual prové directament dels impostos de

la ciutadania. Que ell cada dia va a esmorçar a aquell bar com a qualsevol bar de Reus

on rep un tracte excel.lent per part dels seus amos, afegint que hi havia membres de

la CORI, que s´hi estaven dues hores al dia com a mínim. I que responia a respostes

a preguntes com aquella per fer un exercici democràtic, encara que sigui per a

respondre a qüestións de una FORMACIÓ TAN INDIGNE COM LA CORI, A DINS

DEL CONSISTORI.

Total mai havia vist al senyor Perez tan emprenyat com aquella ocasió, peró va

respondre a la pregunta que li vam formular, degut a una demanda de la ciutadania

que paga els seus impostos, perque els polítics poguem cobrar un sou i pagar-nos els

esmorçars en qualsevol bar de Reus.

Més o menys aquests i molts altres van ser els continguts d´aquell Ple Municipal

que es va portar durant un fred i plujós 28 de gener, que va durar més de quatre hores

seguides i que els Regidor asistents tant de l´Equip de Govern com de la oposició vam

cobrar 600 eurets per seure el cul en les nostre poltrones. L´Alcalde em sembla que va

cobrar 270 euros més que naltros per a presidir-ho. Perque entre altres coses, es també el President de la Corporació local. A banda de ser també President de INNOVA SA i la EPEL. I anant fent...