RSS

La cara B del Ple

04 de març de 2011

La Cara B del Ple de març de 2011

CORI - Oficina de Comunicació
 

INTRODUCCIÓ

Doncs bé, tal com m´he referit a la CARA B del passat Plé Municipal del dia

28 de febrer, he decidit tornar a empendre la part escrita d´aquesta secció de la web

del partit, perque realment crec que fà falta. A banda de la secció en video gravació

que es va iniciar durant el mes d´abril de l´any passat, crec que perque la cosa no

quedi imcomplerta del tot, també s´ha de fer la part escrita i més detallada, tal com es

portava a terme a partir del febrer del 2008.

Em sap molt de greu no haver-ho pogut fer abans, perque preparant la pre-

campanya electoral i totes les mogudes colaterals que sempre surten abans de unes

eleccións municipals, no he tingut temps de fer-ho, fins ara. Data en la qual escrit

aquestes línees, gairebé un mes just abans de les properes eleccións, peró més val tard que mai.

ORDRE DEL DIA

Mentres escolto la cançó VIVA LAS VEGAS de l´Elvis, m´enrecordo que aquell

Ple Municipal, el penúltim d´aquell mandat, tenia 17 punts en l´ordre del dia. Vaig

trobar extranyíssim que no s´hagués fet cap Ple Municipal del Mes de febrer, potser

perque no hi havia suficient contingut per part del govern, sobretot perque el mes de

ferbrer era un més plé d´inauguracións, com el parking del carrilet, el nou palau firal,

el nou mercat del camp, etc.

INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES

Primer que tot, l´actual síndica de Greuges la senyora Misericordia Vallés ens va fer

un informe anual dels casos que havia presentat el síndic de greujes de Reus, durant

el passat 2010, referint-se com cada any, que el número de casos augmentava, ( em

sembla que eren 175, enlloc dels 130 del 2010) però que el síndic havia d´augmentar

la seva difussió i coneixença entre la ciutadania de Reus.

Va incidir en els casos de multes de trànsit, sobretot per part de la Grua Municipal

que havia prés cotxes estacionats en llocs on s´havien de cel.lebrar esdeveniments

esportius i culturals de la nostra ciutat. Casos d´urbanisme, expropiacións, manca de

serveis socials, problemes d´escolarització.

De totes maneres va acabar concloguent que com cada any el síndic havia fet

molt bona feina i que la cosa anava a més. I que ara en temps de crisi, el nombre

d´expedients havien d´augmentar de cara al 2011.

Despres de revisar la memoria del síndic cada partit va fer la seva valoració més

aviat positiva, encara que una míca critica, com era el cas de la CORI, i només parlo

de la CORI, perque no faré la feina de parlar d´altres grups polítics que també tenen

representació a dins de l´Ajuntament des de fà molt més que naltros, tenint molt més

regidors i que també tenen le seves eines virtuals per ver valoracións i informes del

Plens Municipals, tal com portem a terme la CORI, des de fà tres anys i escaig.

Com a Regidor de la CORI, vaig qüestionar la feina del síndic de Reus, tot i

comentat que la quantitat de 170 casos que exposava la memoria del síndic, eren una mica escasos, o bé es que a Reus les coses no van tan malament com sembla, o bé la

gent no creu en el síndíc ni en qualsevol cosa que tingui l´escut municipal i que ara de

cop i volta vulgui ajudar al ciutadà d´apeu que té tants problemes amb l´administració

local, aquest ens cada cop més poderós, i gran com un monstre invulnerable davant

del ciutadà que durant tants cops es sent desprotegit e impotent, quan en sec l

ajuntament t´acribilla a impostos injustos, contribucións especials imagabables,

multes de trànsit injustes, expropiacións municipals, etc...

Vaig comentar també que en sec el ciutadà de Reus quan es troba davant d´aquelles

situacións tan injustes, necesita acudir a algún lloc on agafar-se, a emetre

un “MACAGÚN DEU” i que algú s´els escolti i que per això estava creada la figura

del síndic de greujes, per a fer de defensor del poble, jutje popular, intercedint

sempre a favor de la ciutadania. Cosa que molts no es percep per part del actual

síndic de greuejes. Vaig afegir que allò podia ser a causa de una manca de promoció

institucional, a través de espais de comunicació local, fins i el síndic de greuges,

haura de tenir un espai propi a Canal Reus, o en el programa Tribuna. També el seu

local hauria de estar en un lloc més vistós que on es troba fins ara, demanant que es

tingués en compte la ubicació del síndic als baixos mateix de la Capsa Gaudí. De totes

maneres vaig agrair la bona feina que va fer la síndica, encara que fós poca i escasa,

perque més valia poc i bé que molt i malament.

Com cada any que parlo sobre la valoració de la senyora Misericordia Vallés

(ex regidoria socialista i tinenta alcalde de l´Ajuntament de Reus durant 4 mandats

seguits desde l´any 1983 en època del Borrell, fins l´any 1995), algúns portaveus van

recriminar al Plé, que la síndica hagués d´escoltar els comentaris poc respectuosos

i inadequats vers una figura com la seva. Com cada any, sempre solen ser el senyor

París (ICV) i el Senyor Ortiz (PSC) solen demanar disculpes en nom del consistori

vers el contingut de les meves valoracións, cosa que succeeix desde els plens

municipals del 2008, 2009, 2010 i 2011. Per més inri, la senyora Vallés també es

tieta paterna (fill del seu germà gran) del diputat socialista Francesc Vallés a les Corts

Generals de Madrid. Una familia totalment socialista, on tenen membres que fan de

síndic de greujes de un govern municipal, també socialista desde l´any 1979. Tota una

vida de progressos polítics.

MOCIÓNS D´ALCALDIA

En aquesta secció del Plé Municipal del passat dia 4 de març es va portar a terme

l´aprovació de la moció on es donava suport al dia 8 de març del 2011 com a Dia

Internacional de les dones. La igualtat de dones ihomes, un camí de progrés, text que

va llegir la Regidora Pilar Perez. La qual no té cap parentesc familiar amb le senyor

Alcalde.

Aquí també es va promulgar una nova organització municipal donant compte

de l´adopció d´acords de un regidor no adscrit, modificació composició del grup

municipald e Ciu i comissións informatives i designació membres a organismes i

entitats. Tot això degut a que el senyor Jordi Cervera, havia dimitit en sec del seu

càrrec de Regidor Adscrit al Grup Municipal de CiU i pasaba a ser un Regidor

Independent i alcaldable de una formació política anomenada ARA REUS ( escisió

de l´antiga UNITS PER REUS, més membres de l´antiga FIC-PRIM), el qual el van

sentar al meu costat. Cosa que em va extranyar una mica, perque el senyor Cervera

sempre havia estat costat en els bancs de la oposició, i a mi em van col.locar en aquell

altre costat del Plé Municipal, (on hi ha Regidors del Equip de Govern) perque no hi havia lloc als espais de la oposició.

Les males llengües deien, que el senyor Cervera s´el va col.locar al meu costat

perque s´el fotagrafiés jutament amb mi, tot fruït de una posible estrategia política

del Alcalde. Son comentaris que vaig sentir dir durant aquell dia, peró que mai els he

donat importancia. Per mi com si s´asseu al lloc on hi ha hagut fins ara l´Empar Pont.

Despres hi havia la moció de donar compte de l´Aprovació del Pla d´Acció

Estratègic i Agenda 21 Reus demà, per part del Consell del Plà, aquest document

que ha redactat un ampli sector de la ciutadania, entitats, associacións de Reus, per

a millorar la ciutat de cara al futur, de forma conjunta amb l´Ajuntament de Reus.

Una cosa que ja veurem com es gestionarà més endavant. La CORI ens vam arriscar

a votar favorablement en això de la AGENDA 21 perque també hi haviem participat,

en la redacció, encara que fós de forma crítica, per part del senyor Ramón Sans

Ortoneda. Peró ja veurem el que passa. Com que era un tema de ciutat, vaig votar de

forma favorable sense voler-lo politizar com altres temes del Ple Municipal.

El temps ja dirà si hem fet bé o malament.

COMISSIÓ D´HONORS I DISTINCIÓNS

Aquí es va portar a terme la concessió de la Menció Honorífica Municipal al senyor

Carles Macaya Prats que havia mort no feia masses dies, pels grans serveis de caritat

que havia ofert a la nostra ciutat.

SERVEIS GENERALS I CONOMICS

En aquest apartat del Ple Municipal, s´havia de donar compte de les liquidacións

del Pressupost de l´Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms Administratius

corresponents a l´Exercici del 2010, on s´havia trajinat un pressupost de 321 milións

de euros, on s´havia pagat les obres del nou hospital, el parking del carrilet i moltes

coses més. Evidentment i amb tota la dignitat que em pertocava com a Regidor de la

oposició vaig votar totalment en contra d´aquesta moció.

SERVEIS TERRITORIALS

En aquesta secció plenaria, es va portar terme diverses propostes que versaven

sobre l´aprovació del Text refós del Pla de millora urbana de l´àmbit comprés entre

els carrers Rovira i Virgili, cantonada amb Santiago Rusiñol, Antoni Rubio i Lluch

i carrer Joan Alcover. Una cosa que volia dir que l´Ajuntament executés més obres

de remodelació en aquests llocs de Reus, gairebé sense consultar prèviament als seus

veïns que les han de patir i pagar. Evidentment vaig votar en contra d´aquesta moció

del senyor Bergadà Regidor d´Urbanisme d´ERC, com moltes altres.

El mateix vaig fer amb l´altra moció de gestió urbanística, que versava sobre

l´aprovació inicial de la Modificació de la Revisió del Pla general d´ordenació urbana

de Reus, dels barris SOL I VISTA i INMACULADA. VOTAR EN CONTRA.

Votar en contra d´aquesta remoledació urbanística on es pretén lligar els barris

d´inmaculada i sol i vista, per engrandir encara més la ciutat, expropiant a dojo i

enderrocant cases familiars que els ciutadans de Reus, van bastir durant els anys

seixanta o principis dels setanta, i ara l´Ajunament els hi vol enderrocar perque diuen que estàn en malt estat de conservació. Cosa que els veïns afectats neguen totalment.

Allò està previst incloure-ho en la propera llei de Barris, i cometre els mateixos errors

urbanístics i desastres municipals que s´han comés al barri del Carme durant aquests

darrers anys, enderrocant cases a diestro i siniestro, canviant la fesonomia i arrenjar-

ho tot a mitjes de cara a les politiquees d´aparadors que ens té acostumants aquest

equip de govern municipal.

En aquest punt de l´ordre del dia hi havia present uns quants veïns d´aquesta zona

de Reus, molts de ells en contra d´aquest projecte municipal, i van veure com tot

l´equip del govern votava a favor d´aquesta moció, inclós el senyor Jordi Cervera,

mentres que CiU i PP em sembla que es van abstenir. De manera que la CORI vam

ser els únics que vam votar totalment en contra.

Despres de tot això dels barris del Ponent, va arrivar una nova moció que també

fou font de fortes pol.lèmiques i enfrontaments dialèctics entre diversos polítics a dins

del consistori. Era la famosa moció per construir blocs de 14 pisos a l´antic hospital

de Sant Joan. Una moció que s´anomenava com: “Aprovació inicial de la Modificació puntual de la Revisió del Pla general d´ordenació Urbana de Reus pel que afecta a diferents ambits de sol urbà, a l´antiga finca de Cal Parisi, finques de Cal Montseny, illa avinguda la Salle-carrer Monestir Poblet i Illa Hospital”.

Una moció que tenia veritable molla en quant al seu contingut urbanístic tan ampli.

Una moció que es va poder votar per separat en quat als seus apartats, però n´hi

havia 2 que quedaven totalment junt e inseparables, potser per fer com una mena de

xantatge polític als grups de la oposició, sobretot CiU i la CORI, que en un principi

veiem amb bons ulls allò de que l´Ajuntament es quedés amb l´antiga fàbrica de Cal

Montseny, una de les fabriques de cerámica modernista que es conserva en perfecte

estat, i es una de les úniques que queden vigents en tota Europa. La fàbrica propietat

de la familia Montseny, no es pot fer càrrec de la inmensa despesa que suposa el bon

manteniment i conservació d´aquest espai, que ja hauria de ser un museu patrimonial

de la nostra ciutat.

Per aquest motiu el GM de CiU va votar en contra d´aquest apartat de la moció,

malgrat que el senyor Hipólit Montseny (Regidor d´Unió Democrática) hi estigués

implicat, ja que es un dels propietaris d´aquest inmens espai històric tan important per

la nostra ciutat, el qual per interés personal que li afectava de forma directe es va tenir

que absentar del Plé durant la votació.

Peró el pitjor de tot es que no hi havia sortida en quant a la proposta conjunta de cal

Montseny, que consistia en enderrocar els edificis adhiacents que s´havien construit

al voltant del antic hospital de Sant Joan, per ampliar dit centre hospitalari als anys

noranta. De manera que el senyor Bergadà i l´Equip de Govern, volien conservar

l´antic convent que havia sigut l´edifici del Hospital Sant Joan, junt al dispensari dels

tuberculosos, en canvi es pretenia enderrocar els anexes hospitalaris, amb façana al

carrer Jacint Barrau (on hi ha l´institut de FP baix Camp, antiga escola del treball);

i les noves depedències amb habitacións que donen al carrer President Companys,

tot per fer blocs de pisos de planta baixa més catorce plantes d´alçària, per vendre´ls

i pagar les obres del nou hospital de Reus a l´actual Bellisens, perque l´Ajuntament

encara deu 45 milións de euros i no n´hi ha prou en convertir l´antiga Sedera Pich

Aguilera ( també amb façana a l´Avinguda President Companys) per blocs de planta

baixa i sis pisos), també per pagar les obres del nou hospital.

Així doncs era totalment de caláix que la CORI votessim en contra d´aquest moció

que només pretén ubicar una masificació urbanística en aquest lloc de Reus, gairebé sense planificar, ni consultar-ho prèviament amb els veïns de la zona, els quals ja han

montat una plataforma per evitar que això es produeixi. Encara així aquesta moció

va guanyar les votacións favorables de l´Equip de Govern més el PP de Reus ( un

veritable partit de la oposició, ja, ja...) amb els vots en contra de CiU i de la CORI.

Aquí també vam votar en contra de la resta de punts que he esmentat més amunt, que

formaven part d´aquesta proposta urbanística tan àmplia, com lo de la remodelació

de l´antiga finca o solar de cal Parisi, o lo de la expropiació d´aquella inmensa zona

verda, que el govern vol portar a terme, un veritable bosquet a dins de Reus, que es

troba entre la zona del passeig Misericordia i la part del darrera del Mercadona de

l´avinguda del Pere el Cerimoniós. Dient que allò es troba en estat d´abandonament

per part dels actuals amos, que encara hi tenen com una petita granja mig abandonada.

Per convertir-ho en zona verda remodelada de l´Ajuntament amb nous habitatges. En

fí un altre expoli urbanístic, que vaig votar totalment en contra. En aquests apartats ja

no m´en recordo si els altres grups de la oposició hi van votar a favor, en contra, o es

van abstenir.

Les altres propostes urbanístiques del senyor Bergadà per a millorar la ciutat

consistien en la Remodelació de la Revisió del Pla general d´ordenació Urbana per la

incorporació de dos nous articles vers l´ordenació del carrer Cervantes número 6. Una

cosa que tampoc em feia massa bona pinta i també vaig votar en contra.

Finalment el senyor Bregadà ens proposar, l´Aprovació inicial de la Revisió del Plà

General d´ordenació Urbana de Reus relativa a la construcció de magatzems al llindar

de les edificacións agrícoles, ramaderes i rústiques. Total, que semblava ser una

moció per a planejar el terreny vers la creació de nous polígons industrials, expropiant

a dojo en les antigues granjes de Reus, sense el consentiment dels seus propietaris.

Evidentment allò també s´havia de votar desfavorablement. Mollt que hem pesi pel

senyor Bergadà: gens ni mica

PROPOSTES I MOCIÓNS DELS GRUPS MUNICIPALS

Com que aquest semblava ser el darrer Plé municipal amb carácter ordinari on els

grups municipals, podiem fer les nostres mocións, precs i preguntes, aquí tothom va

estirar una mica més de la manta. De manera que tothom i de cara a les eleccións

vinents del proper dia 22 de maig, va presentar les seves propestes. El que no entenc

es que el PP, tenint 4 regidors al consistori, no ho va fer. Potser per estrategia política,

d´allò que es diu que menys es més, o potser perque per allavors ja estaven en plena

pre-campanya electoral i no els hi donava temps, o potser per la gran divisió interna

que pateixen des de que la senyora Alicia Alegret ha agafat els estreps del partit i el

senyor Miquel Angel Lopez Mallol plega del seu Grup Municipal, sense tornar a ser

cap de llista (cosa que portava fent des de l´any 1987, tota una vida com qui diu).

Adamés de que l´actual alcaldable del PP a Reus, també es diputada del Parlament de

Catalunya, amb tots els seus pros i contres. I cal dir que això té cert paral.lelisme amb

el senyor Carles Pellicer de CiU qui també es diputat del Parlament Cátala gairebé des

de l´any 1999. Però encara així els de CiU amb 8 regidors a l´Ajuntament van fer una

proposta plenaria, que versava sobre l´incentiu o incentivar l´afluència de visitants

al centre comercial de la Ciutat. Una moció curta, gairebé de carácter general, per a

fer un raconet pels seus votants que tenen comerços al centre de Reus, sobretot amb tot això que els hi caurà al damunt, millor dit que ens caurà al damunt a tots plegats

quan comenci a funcionar lo de METROVACESA a tot drap, perque un dia o altre

s´acabarà. Una moció que per fer un gest solidari vers aquest sector tan important de

la ciutat, s´havia de votar a favor.

El mateix vaig fer i molt que hem pesi, sobre la moció que va presentar ICV-

EuiA, vers donar suport a la Proposició de llei contra el sobreendeutament familiar

i personal per modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de Regular la dació en

pagament i adoptar les mesures necessàries per a evitar els denonaments per motius

econòmics. Una proposta molt d´esquerres, potser oportunista, vers la gent que té

problemes amb el pagament vers les seves hipoteques, de manera que deixin de

efectuar els pagaments dels prèsctecs bancaris, en pic el banc s´hagi quedat amb la

casa, tal com es fpa fins ara. Vaig votar favorablement a aquesta moció, encara que

la presentés un grup municipal del equip de govern de la ciutat, o sigui un aliat del

senyor Perez.

MOCIÓNS DE LA CORI

Aquí el nostre Grup Municipal vam presentar una moció perque s´edités una nova

edició de la História General de Reus, amb un tiratge més ampli i més econòmic per a

la butxaca del ciutadà.

Una moció on criticava els preus abussius de l´antiga edició de la història de Reus

editada durant el passat 2003 a càrrec del Doctor Pere Anguera, la qual havia tingut

un tiratge reduït de mil exemplars, i molts ciutadans de Reus no l´haviem aconseguit

perque no ens podiem permetre pagar els 480 euros de llavors. Per tant demanavem

una nova edició, més barata, a preus més populars i que s´ampliés el ventall dels

fets transcorreguts en la història de la nostra ciutat des de l´any 2003, de manera

que s´inclogués la CORI a la entrada del CONSISTORI l´any 2007, i sobretot vam

demanar que s´inclogués una fita tan històrica com la conferencia que la senyora

Carmen de Mairena va fer al Círcol de Reus, durant el passat 12 de novembre del

2010.

També vam demanar que es fés dita història de Reus en un format digital, perque

els internautes ecologistes no volen gastar-se diners en comprar fascicles, de manera

que se la poguessin descarregar lliurement per internet.

Em sap mal dir-ho, peró tots els Grups muncipals del BPPNIR (bloc de partits

polítics no independents de Reus) van votar en contra de la nostra moció tan patriótica

alhora que reusenquista.

Evidentment ningú va anomenar la propera edició que es volia portar a terme per

part de l´Ajuntament vers aquell fastuós llibre de la HISTORIA DE REUS EN 1000

IMATGES, a càrrec del Doctor en història: Albert Arnavat, que es vendrà ara per Sant

Jordi a un preu popular de 40 euros l´exemplar i que ha costat a l´Ajuntament de Reus

la xifra de 70.000 euros per la seva el.laboració.

També una altra moció que vam presentar el Grup Municipal de la CORI, fou: que

les tarifes del nou parking ubicat a l´Avinguda del Carrilet, fossin gratuïtes per a tots

els veïns de la zona.

Sé que aquesta moció era una mica com la repetició de una altra moció que vam

presentar durant el passat Plé del dia 28 de gener del 2011, peró com que feia poc

que s´havia inaugurat el parking del carrilet (23 F) i presentava un total de de dues

terceres parts de places buïdes, s´havia de jugar políticament en aquest tema.

Dins d´aquesta moció també presentavem que es rebaixesin les tarifes fins a 1 euro

al dia per a tots veïns de Reus que volguessin estacionar en aquest parking tant maco

i sense columnes d´aquest lloc de Reu, i també demanavem que s´augmentés el sou

dels treballadors d´AMERSAM, encarregats precisament d´aquest parking, perque

tindrien molta més feina en el cas de que prosperés aquesta moció de la CORI.

També vam demanr al senyor Eduard Ortiz, que expliqués per quin motiu polític o

urbanístic es va portar la inauguració de dit parking municipal durant un 23 F.

Aquí tothom va votar en contra, ningú va fer ús de la paraula, ni tant se vols el senyor

Ortiz, i l´Alcalde va demanar silenci absolut, mentres jo mateix exposava la moció.

En quant a l´Apartat de PRECS I PREGUNTES, haviem formulat un ventall de

preguntes sobre els problemes que presentava el nou hospital de Reus, vers els seus

aparcaments, goteres, deutes de la seva obra, etc...peró degut a que ho vam presentar

fora de plaç, no van ser admeses a tràmit. A portaveus vaig intercedir directament al

senyor Alcalde perque entressin a l´ordre del dia, peró el senyor Perez es va tancar

totalment a banda, dient que era de rigor que si no s´havia presentat a temps per a

entrar a registre ( abans de la una del mig dia del dijous 3 de març del 2011, 24 hores

justes abans del ple municipal), no es podia fer res.

Jo vaig indagar que allò era per motius de descuït, aquella setmana la CORI haviem

tingut molta feina i que com que encara no gaudiem de la figura de un ASESOR

POLÌTIC CONTRACTAT PER INNOVA, que ens fès les tasques de secretari, tal

com tenen els altres GRUPS MUNICIPALS DE L´AJUNTAMENT, menys la CORI,

es clar, despres passaven coses com aquestes. Allò que vaig comentar en una Junta

de Portaveus previa al Plé no li va sentar gens bé al nostre Alcalde, sobretot peque

no feia massa que la CORI l´haviem portat als tribunals per aquell tema de tracte

discriminatori vers el nostre Grup Municipal.