RSS

La cara B del Ple

02 de març de 2010

La Cara B del Ple de febrer del 2010

El Ple de Sant Canut

CORI - Oficina de Comunicació

CARA B EL PEL DEL DIA 22 DE GENER DEL 2010

Aquest Ple també ha esta una sessió memorable, on per tercera o quarta vegada, el senyor Alcalde em va censurar vilment una altra moció que haviem presentat de l´ordre del dia, de manera que després de liar-se de debò a la Junta de Portaveus, on la majoria de GM van estar a favor de retirar-la, el senyor Alcalde, va decidir que allò que presentava la CORI, perque l´Ajuntament estudiés la possibilitat de que Reus fós capital de Vegueria amb Vegueria pròpia, s´en va anar a can pistraus. Jo vaig manifestar la meva disconformitat d’aquest aspecte durant el PLE dient qua allò era un acte de censura discriminatòria vers el nostre Grup Municipal.

Tal com he dit abans durant la junta de Portaveus, van intentar convèncem per les bones de que retirés aquesta moció i com que no vaig cedir, els GM del BPPNIR, (BLOC DE PARTITS POLITICS NO INDEPENDENTS DE REUS), van pressionar al senyor Alcalde perque fent servir la seva autoritat com a President de la Corporació ho retirés de l’ordre del dia i ja està.

Encara així el qui més va pressionar al senyor Alcalde perque retirés aquesta moció de l’ordre del dia, va ser el senyor Pellicer de CiU, cosa que em va sorprendre molt, ja que ell sempre ha sigut partidari de que Reus sigui capital de vegueria, o co-capital, sembla ser que el seu discurs varia una mica segons les circumstàncies polítiques del moment. Però la negació de que aquesta moció de la CORI es portés al Ple, em va sorprendre molt, perque podrien haver votat en contra o haver-se abstingut, no pas promoure la censura pura i dura per part del alcalde i els seus partits aliats al sol o a l’ombra.

Els motius que tenia la CORI per acabar amb aquesta lluita de capitalitats de vegueria, entre Reus i Tarragona, partint d’una decisió salomònica de que Reus tingués vegueria pròpia, independent de Tarragona, xocaren amb la resta de formacions polítiques on es vol arrivar amb un consens amb Tarragona, per a compartir al capitalitat de vegueria, o moure fils a dins de la Generalitat, de forma diplomàtica i correcte, perque Reus sigui tan capital com Tarragona, cosa que els senyor Ballesteros no acceptarà mai, segons ha manifestat publicament.

També es va comentar que tractant en el Ple, aquesta moció de la CORI, els de Reus només fariem el ridícul i que no s´havia d´entrar en jocs d´aquesta mena, per tractar aquest tema tant important de les vegueries, el qual no s´havia de frivolitzar. Després el senyor Alcalde va insinuar que possiblement no hi hauria capital de vegueria o que si n´hi havia, seria com Sabadell i Terrassa que tindràn un co-capitalitat a dins de la seva vegueria. I que més endavant tots els GM farien el seu manifest per unanimitat i no sé que més. Total, un seguit de arguments que no em van convèncer per a retirar una simple moció on es demanava que “l´Ajuntament de Reus estudiés la possibilitat” de que Reus sigui capital de vegueria amb vegueria propia i res més. En fi...valtros mateixos.

La resta de punts a tractar en aquest Ple portat a terme durant el dia 22 de febrer era també un acord d´imposició i ordenació de contribucions especials (a pagar més per les obres), del carrer Josep Anselm Clavé, Selva del Camp, Sant Miquel, Sant Tomàs i Alt de Sant Pere. Una moció que vaig votar totalment en contra, amb tot l’orgull que em pertany com a Regidor de la oposició. Un ajuntament que té 320 milions de euros de pressupost pel 2010 i a damunt fan pagar les obres als veïns afectats d´aquesta zona de Reus...? Anda ya!!!!

També hi havia un altre punt interessant dins de l´ordre del dia sobre la resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Reus, per a l´exercici 2010, quelcom inexperat pels senyors de l’equip de govern, ja que dintre de les al.legacions, el Grup Municipal de CiU, havia presentat uns quants punts, on no es permetia portar a terme l’ aprovació definitiva dels pressupostos del 2010, fins a una propera moció pel gener d’aquest any. Això em va sorprendre molt, perque el GM de CiU, podia haver tocat els “pebrots” (amb perdó) a l’equip de govern, durant l’aprovació definitiva dels pressupostos d´altres anys d´aquest mandat (2008 i 2009) per exemple i no havia estat així. De totes maneres el motiu clau, era que la presentació dels pressupostos pel 2010, s’havien portat a terme d’una manera diferent a altres anys. Això va provocar un rifi rafe entre el senyor Carles Salas, regidor d’hisenda, el senyor Pellicer, el senyor Mallol, etc. Total que finalment es va votar de forma definitiva a favor dels pressupostos. I va guanyar que sí, perque l´equip de govern va votar a favor, el PP es va abstindre i la CORI i CiU vam votar en contra de l´aprovació definitiva dels pressupost general de l´ajuntament de Reus per l’exercici 2010.

Arribat en aquest punt haig de comentar, que en aquest Ple Municipal, tant important, hi havia l’absència del senyor Bergadà, Regidor de ERC i membre de l’equip de govern, perque no es trobava bé de salut. Encara així, no deixa de ser casual que cada cop que falta algún membre de l´equip de govern, faltava algún membre de l’oposició. Comento això perquè ja m´he trobat amb algún altre cop, fets d´aquest tipus, que si falta algú de l´equip de govern (essent 13 regidors enlloc de 14), falta algú de la oposició (essent 12 enlloc de 13), dic això perque si s´hagués votat en aquest Ple això dels pressupostos, no s´haguessin aprovat, de bones a primeres, s´hagués produït un empat i l´Alcalde, amb el seu vot de qualitat, hauria d´haver dessempatat i això es quelcom vergonyós pel nostre consistori, i dona greus simptomes de debilitat per part de l´equip de govern. Dic això per que casualment en el Ple Municipal del passat dia 22 de gener, faltava la figura del senyor Gallardo del PP (un ascó de la oposició), els motius encara no els conec exactament, no sé si ho va anomenar l´alcalde al iniciar la sessió plenària, excussant l´absencia del senyor Bergadà i Gallardo, però, és una observació que vull manifestar respecte el Ple del altre dia, sense malpensar de ningú es clar. El PP, es va abstindre amb això de l´aprovació definitiva dels pressupostos, però si hagués votat en contra, estant-hi tots presents (menys el Bergadà es clar), la cosa hagués quedat molt empatada, 13 a 13 i el senyor Alcalde hauria d´haver desempatat votant a favor.

S´ha d´estar al lloro, si en un proper ple municipal falta algú altre de l’equip de govern, a veure si torna a coincidir que PP o CiU sofreixin casualment l´absència d´algun dels seus regidors. Ja veurem...

També un altre punt de l´ordre del dia a destacar, fou l´aprovació de catàleg de lloc de treball de l´Ajuntament per l´any 2010, una moció que la CORI i CiU vam votar en contra per que, no vèiem clara la cosa, degut a una infinitat de queixes que han presentat diversos col.lectius de treballadors i sindicats de la casa. Encara així el senyor Salas va defendre honestament la seva moció, dient que el que es portava durant aquell Ple, o era el motiu de les queixes sobre els llocs de treball, percepcions etc. De totes maneres, pel que vaig entendre aquesta moció de l’equip de Govern, semblava ser, segons m’havien informat a través de radio macuto pels bars de Reus: perque poguessin “endollar” millor als seus afiliats, amics i camarades. No vull ser malpensat, però la cosa no semblava ser “trig limp” i per això vaig votar en contra, amb tot el meu dret que em pertoca com a Regidor i digne representant del poble a dins del Consistori. Potser em vaig equivocar o potser no. Però aquella moció va tornar a provocar un debat molt intens entre el senyor Pellicer de CiU, el senyor Salas, el senyor Alcalde i fins i tot es va afegir el senyor París d’Iniciativa Verds, venent-nos la moto perque s´havia de votar a favor.

Malgrat l’absència del senyor Bergdadà, em va xocar molt una moció d’ urbanisme que pretenia aprovar la declaració d’especial interès i utilitat municipal les obres de rehabilitació dels blocs verd i siena (cap més) del BARRI GAUDÍ DE REUS. Despres d´aquesta polèmica on gran part dels veïns dels Blocs Bofill, estan disconformes amb aquestes obres de rehabilitació que han tingut que pagar un promig de 17.000 euros i encara no se’ls hi ha tornat la pasta de la subvenció de la generalitat (uns 3000 euros), ara l’equip de govern, dóna permís per que només dos blocs, puguin cobrar aquesta subveció i no sé que més de l’ICIO, vaig trobar molt bé aquesta moció, però em vaig abstindre, per que vaig considerar totalment discriminatrori que l´Equip de govern només recolzi a dos dels sis blocs bofill, que s´han reparat i encara no han tingut cap declaració d’especial interès i d’utilitat municipal vers les seves obres de rehabilitació, sobretot el bloc cobalt que sembla ser que es troba en litigi amb l’ajuntament i amb l’empresa que el va rehabilitar i altres blocs bofill com el groc, el blau, el vermell, podria ser que no han vist cap recompensa d’aquest tipus. Almenys si ha sigut així, no ha passat per un punt de l´ordre del dia d’una sessió plenària.

L’alcalde em va respondre que ja s’havien fet actes d´aquest tipus en el bloc blau i no sé quin altre més, però a mi no em consta que això s´hagi portat a terme a través de un ple municipal. Així doncs, considerant aquesta suposada greu discriminació política i de colors amb els blocs Bofill em vaig abstenir, dient fins i tot que sospitava que aquella moció semblava tenir un transfons partidista favorable als votants del partit socialista que residien en els blocs verd i siena del barri Gaudí. Però en fi, tot això forma part de la democràcia i qui guanya, mana (o mama) que diuen...no?

Amb tot l´honor que em pertoca i pel bé de la nostra ciutat de Reus, també vaig votar en contra d’altres mocions vinculades amb el sector urbanístic de la nostra ciutat, com l’aprovació provisional del Pla parcial urbanístic del sector G.14b “Camí de la Plana i Gaudí-Mar” i d’una altra moció nefasta per la nostra ciutat, sobre la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus pel que afecta al sector G.2 “Granja Massó”, aquí el senyor alcalde esperava una unaminitat de tots els grups municipals per votar a favor d´aquest darrer punt, però li vaig votar en contra, per a evitar que hi hagin tantes ex-propacions urbanístiques i que la ciutat creixi d´aquesta manera tan desproporcionada, desordenada, deformada i desequilibrada que està creixent avui en dia, sense cap planificació urbanística veritable i profunda, tal com li pertoca des de fa tant de temps.

Després vaig exposar aquella moció tan entranyable del nostre grup municipal perque l’ajuntament de Reus exigeixi al Govern Central la derogació o modificació del article 25.1 de la Llei Orgànica de seguretat ciutadana 1/1992 21 de febrer, coneguda popularment com a “Llei Corcuera”. Una llei que no fa distinció entre drogues dures i drogues tobes com la marihuana i com que els fumadors de herba n´estem fins els cullons de que se’ns sancioni cada cop que portem un canuto pel carrer sense pretendre molestar a ningú, doncs per això els de la CORI vam presentar aquesta moció, per solidaritzar-nos amb el col.lectiu de fumetes de Reus, sobretot durant aquella setmana, on el dia 19 de gener era la festivitat de Sant Canut, el Sant patró dels fumadors, una festivitat que sempre s´ha cel.lebrat en llocs tan emblemàtics com la plaça del Prim de Reus.

Lamentablement amb aquesta moció tan solidària per la gent que vol fumar sense voler molestar a ningú, com a regidor de la CORI em vaig quedar més sol que la una. La resta del BPPNIR va votar en contra d’aquesta proposta.

En quan a l’apartat de precs i preguntes, vam incidir sobre les nefastes obres vers la construcció d’un pàrquing municipal que es vol fer a l´avinguda del Carrilet, on el senyor Ortiz regidor d’Amersam, em va respondre que allò era pel bé de la ciutadania que desitja aparcar lliurement en la zona sud de Reus, i que s´havia triat millor el carrilet, per no fer-ho al mas Iglesies, després també que allò quedaria molt maco i millor que com es troba ara i que els veïns no patirien per poder estacionar durant les obres, perque tindrien forfaits per estacionar en altres parkings municipals propers...això és el que va dir el senyor Ortiz, ja veurem com acabarà tot això. Els senyors del PP també preguntaren sobre aquest tema.

Després vam fer una altra pregunta, sobre el control de intervencions de les sessions plenàries, vull dir sobre el control que feia l´ajuntament perque els grups de la oposició, poguéssim presentar un determinat nombre de mocions, precs i preguntes, segons la seva proporció en ascons a dins del Ple. Aixó va passar per l’octubre del 2007, davant de l´allau de mocions, precs i preguntes que haviem presentat els de la CORI, durant el Ple Municipal de juliol. Fins llavors no hi havia cap normativa que regulés la quantitat i nombre de preguntes que podien presentar tots els grups municipals (gairebé des de l´any 1979, els grups de la oposició presentava les mocións, precs i preguntes que els hi donava la gana, no masses segons tinc entès, a excepció de quan el Pellicer va entrar com a Portaveu de CiU) i amb l’excusa de que els Plens duraven massa temps, el PP a través del senyor Mallol, va començar a queixar-se publicament de que s´havia de regular les intervencions plenàries, dient-ho al senyor Alcalde, aquest també havia sofert aquest problema durant el mandat anterior, on el grup de CiU, presentava un promig de vuit o nou preguntes en cada Ple. I ara els de la CORI, després d´haver presentat vuit mocions, com la del follòdrom al tecknopark, o plantar herba pels jardins de Reus, el trasllat de les obres de la Sagrada Família o fer el parking més gran del món amb 107.000 places d’estacionament gratuïtes a dins de REUS, més uns dotze precs i preguntes, el senyor alcalde va donar llum verda perque en una junta de portaveus es regulés les intervencions plenàries de cada grup municipal, segons els seus ascons. Una cosa que estava centrada amb els de la oposició...

En l’ordre del dia de cada ple municipal hi ha unes deu o quinze mocions de l’equip de govern, més les que presentem els grups de la oposició i com que els Plens s’allarguen fins a les tantes (per això cobrem 600 euros per assistir-hi), el senyor Mallol va plantejar que era convenient regular-ho. Llavors es va decretar que cada GM presentés una proposta d’intervenció plenària. I es va acordar que cada GM presentaria 2 mocions fixes, i un nombre de precs o preguntes segons els seus ascons. CiU, quedava en 8, PP en 4 i la CORI en 2. Durant aquella junta de portaveus celebrada el passat 5 d´octubre, em vaig queixar, però s´em va dir que encara havia de donar gràcies de poder gaudir de 2 precs o preguntes, enlloc de 1 tal com m´havia de correspondre, per tenir un sol regidor. Pitjor era encara la opció que volia portar a terme el senyor Mallol del PP, de cronometrar el temps d’ intervenció de cada GM vers les seves preguntes. I com que la cosa havia de ser provisional fins el dia 31 de desembre del 2007, vaig acceptar aquella mena de consens amb tots els GM, però a partir de llavors he estat totalment en desacord, perque molts mesos el GM de la CORI, necessitem presentar un parell o més de preguntes, però no hi ha manera, perque aquell consens es va renovant, malgrat que ara sempre voto en contra.

Llavors em van donar gat per lleure, però ara que s´han sortit amb la seva, voldria que allò quedés reglamentat en el ROM municipal, (el ROM és el reglament orgànic municipal, una normativa amb forma de llibret, com si fos l’estatut o la constitució espanyola, on hi ha un centenar d´articles que acorda com ha de funcionar una sessió plenària de l´ajuntament de Reus) perque potser pel 2011 a algú que ara està a l´equip del govern potser estarà en la oposició amb un o dos regidors i llavors ja veurem que passa...per això vaig preguntar al senyor alcalde quins criteris hi havia avui en dia sobre la reglamentació de intervencions plenàries i quina validesa tenia actualment i on estava tipificat que un ajuntament com el de Reus, tingués un control de intervencions plenàries d’aquell tipus.

Ell em va respondre que segons uns articles del rom (no m´enrecordo de quins son), allò era legal si s´acordava en una junta de portaveus i que en altres organismes administratius (no sé quins va dir), allò ja es portava a terme des de feia temps, perque les majories no es vegessin trepitjats per les minories.

Despres es va liar una mica, amb una pregunta que va fer CiU queixant-se de que l´ajuntament prohibís el pas de bicicletes pel passeig Prim i pel carrer Monterols, el senyor Ortiz els hi va respondre que allò havia sigut idea seva i que es va aprovar en una ordenança de via pública, on CiU va votar a favor i la CORI en contra. La intervenció de CiU era deguda a que no s´entenia com per part de una regidoria es volia implantar el servei bicing a Reus i per una altra regidoria s´estaven anul.lant un munt de llocs de Reus on tradicionalment es podia circular en bici. Em feia molta gràcia quan el senyor Ortiz criticava als de CiU, i la seva veu sonava distorsionada pels altaveus del Ple Municipal, i molts cops em va semblar que deia “els companys de conveniència” enlloc de “convergència”...al sortir del Ple li vaig comentar aquest detall dient-li: “vés al tanto com pronuncies convergència, que sembla que diguis conveniència enlloc de convergència”...