RSS

Opinió i acció

16 d'octubre de 2009

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 32

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

La CORI a través meu, com a representant de la Gent Gran de Reus, proposà transmetre als infants els seus coneixementes i experiències sobre antics oficis com llauner, lampisteria, electricitat domèstica i neteja dels metalls.

Disposem d'eines antigues alguna de més de cent anys, un forn que funcionava mitjançant l'energia corporal, és a dir les cames, eines de llauner com són la bigornia, bigornio, cua de peix, ungla, mola manual, per poder treballar el tub de lluató, mitjançant la pega grega, netejar el metall fent servir la sosa, aigua fort, sal comuna, oli de vidriol, serradures, arena de platja, soldadura d'estany amb soldador-martell i salfumant rebaixat amb zinc, fer objectes amb planxa de plom, etc. Es precisa temps per preparar-ho. Estm al vostre servei.

Atentament.

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147