RSS

Opinió i acció

22 de setembre de 2009

Reus és blau, per Gerard Dalmau. Capítol 8

Reus és blau no per les zones blaves sinó també pel "colorido" de la Guàrdia Urbana

CORI - Oficina de Comunicació

Gerard Dalmau. 38 anys. Nascut a Cambrils. Viu a Reus. Casat i amb dues filles. Xòfer professional, ara a l'atur. Ex-jugador d'hoquei del Club Patí Cambrils

El sr. Dalmau 

CONTINUEN RENTANT LA IMATGE DEL CONSISTORI REUSENC

Sembla un lliurament per capítols el que estan fent diferents mitjans de comunicació escrita de la província. Primer l'entrevista al Gerent d'AMERSAM, continuen amb l'entrevista a la SINDICA DE GREUGES ambdues ja les he comentat i ara SORPRESA. Rentat d'imatge del Sr. ORTIZ CASTELON en l'entrevista o reportatge publicat en el DIARI DE TARRAGONA EN DATA 09/08/2009 AMB EL TÍTOL "POSEN 150 MULTES PER INCOMPLIR LES ORDENANCES" enllaç a la notícia:

http://www.diaridetarragona.com/reus/033237/ponen/150/multas/semana/incumplir/ordenanzas

És molt curiós el que en l'entrevista o reportatge s’hi diu:

1. - Segons Ortiz «resulta tafaner que molta gent desconeix la gran quantitat de sancions que imposem per actituds incíviques. És per això que crec necessari que se sàpiga, perquè es vegi que des de la Guàrdia Urbana es treballa perquè la convivència entre els ciutadans sigui la millor».

2. - Una vegada que la policia local aixeca una acta, a continuació, els serveis jurídics de la pròpia policia decreta un expedient sancionador que, després que Eduard Ortiz el firmi, és enviat a la persona afectada. Normalment, el regidor de la Guàrdia Urbana acostuma a firmar expedients sancionadors un parell de vegades per setmana i «cada vegada que he de firmar faig entre 60 i 70». Malgrat aquestes xifres, des de l'Ajuntament de Reus no consideren que la capital del Baix Camp sigui una ciutat especialment incívica. «Parlo amb col·legues d'altres municipis i podem dir que som a la banda baixa per aquest tipus d'actituds incíviques».

El que es nota a faltar en aquest escrit és que res no esmenta de les sancions per ZONA BLAVA que també les tramita la UNITAT DE MULTES DE LA GUÀRDIA URBANA i són firmades pel màxim responsable Sr. Ortiz.

Si algun dia els periodistes de l'esmentat mitjà de comunicació o altres premsa escrita que vulgui publicar aquest tipus de reportatges no seria mala idea fer les següents preguntes a veure com es contesten.

Preguntes que proposo:

1. -QUIN és el motiu que des de l'esmentada unitat en la tramitació de les esmentades sancions no es respecta l'Art. 5 del R.D. Núm. 320/1994?

Contingut de les denúncies.

En les denúncies per fets de circulació haurà de constar: la identificació del vehicle amb què s'hagués comès la presumpta infracció, la identitat del denunciat, si fos coneguda, una relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, data i hora i el nom, professió i domicili del denunciant. Quan aquest sigui un agent de l'autoritat podran substituir-se aquestes dades pel seu número d'identificació (article 75, apartat 3, paràgrafs primer i segon, del Text articulat).

2. - La Federació Espanyola de Municipis i Pobles ja va portar al Parlament el 1997 la proposta que les sancions imposades pels controladors d'aparcaments limitats tinguessin valor probatori. L'abril de l'esmentat any aquesta mesura va ser rebutjada pel Parlament, ja que aquesta potestat només podia pertànyer als agents de l'autoritat. En cas d'haver sortit endavant aquesta proposta, el tema hauria quedat clos, almenys en el seu aspecte legal.

També sobre això últim es va publicar al BUTLLETÍ OFICIAL DE LES CORTS GENERALS VI LEGISLATURA SÈRIE A: 12 DE JUNY DE 1997 MÚN 91 ( EN LA PAGINA 70)

http://www.senado.es/boletines/A0091.html

O en archiu PDF recordeu pagina 70 al següent enllaç

http://www.senado.es/pdf/legis6/cortes/bocg/A0091.PDF

pregunta: PER QUIN MOTIU NO ES RESPECTA LO ESTABLERT Y APROVAT PER LES CORTS GENERALS, EN LA FORMA DE TRAMITAR AQUESTES DENUNCIES?

3. - Si la simple ratificació del vigilant que no es considera AGENT DE L'AUTORITAT NO ÉS PROVA DETERMINANT PER JUSTIFICAR SANCIÓ PUNIBLE SI NO HI HA MES PROVES. Per quin motiu des de l'esmentat consistori es considera prova probatòria i determinant vulnerant així l'Art. 24.2 de la nostra CONSTITUCIÓ I LA DIFERENT JURISPRUDÈNCIA EXISTENT FINS A LA DATA?.

4. -Què opina de les diferents sentència existents fins a la data sobre la no validesa del procediment sancionador en matèria de zona blava?

Sentències com a: La sentència de 22 de setembre de 1999 del T.S. és clara sobre això igual com l'abundant jurisprudència dels Tribunals Superiors de Justícia. Com la ultima sentència emanada del TRIBUNAL SUPREM RATIFICANT LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE BALEARS, EN SENTÈNCIA DE DATA 11 DE JULIOL DEL 2008 EN LA QUAL NO RECONEIXIA IA L'AUTORITAT DELS VIGILANTS DE L´HORA O ZONA BLAU, per imposar sancions als que incompleixen la normativa de la zona blava, sent sol valides les imposades pels agents de l'autoritat. O LA DEL CONTENCIÓS SALA 4 DE SEVILLA ETC.... EDEMES DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 315/2000, de 7 d'abril, i la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juliol de 1981 que expressa que" l'article 24.2 de la Constitució recull el dret fonamental a la presumpció d'innocència, que una vegada consagrat constitucionalment ha deixat de ser un principi general del Dret (" in dubio pro reu"), per convertir-se en un dret

bàsic de la persona que vincula a tots els poders públics i és d'immediata aplicació.

5. -Jo podré demostrar que vaig estar o vaig fer, però Puc demostrar que no vaig estar ni vaig fer? Sotmetre l'administrat a una exigència inadmissible pot fins i tot suposar una DESVIACIÓ DE PODER, que crec és com es defineix, i ho dic amb tota prudència. És competència de l'Administració demostrar amb proves DE CÀRREC fidedignes i valgudes l'acusació o sanció amb què es pretén denunciar l'administrat QUE VAIG DESVIRTUAR LA PRESUMPCIÓ D'INNOCÈNCIA, en cap cas no és l'administrat que ha de demostrar la seva innocència i així el recull la CONSTITUCIÓ ESPANYOLA EN el SEU ARTICULAT CONCRETAMENT ART. 24.

Gerard Dalmau

Gerard Dalmau