RSS

Opinió i acció

15 de juliol de 2009

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 28

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

Fa molts anys l’esport era un mitja educatiu, no permetia fumar, consumir alcohol, saber guanyar amb humilitat, no fer excessos perjudicials per la salut, es practicava per afició sense rebre diners.

Per alguns actualment l’esport es una professió, es mouen molts diners, s’han creat ídols, el seu mèrit es simplement un esforç físic o una habilitat que no necessita anar a la universitat, un d’aquests esports es el futbol.

A la ciutat de Reus existeix un equip que la ciutadania no recolza econòmicament , necessita que l’Ajuntament es faci càrrec dels seus deutes, Càrites ens diu que la pobresa es cada dia major, i l’Alcalde anuncia per T.V. que pagarà aquests diners, no seria millor preocupar-nos de les necessitats dels ciutadans i ajudar a Càrites a desenvolupar les seves activitats socials-caritatives?.

El Reus Deportiu de futbol fa molts anys que no te futur, perquè?, l’any 194.. el pa estava racionat i obligaren a pagar tres pessetes per aconseguir la tarja de racionament, destinades al futbol, un treballador guanyava cent pessetes setmanals, els ciutadans deixaren d’anar als partits, va ésser una manifestació silenciosa, no sé per què aquesta situació persisteix, el Sr. Pérez tindria que conèixer l’historia i actuar en conseqüència, o bé pagar de la seva butxaca aquests 300.000 euros que es comenta deu aquesta entitat professional, els impostos no son per mantenir el caprici d’un grupet que no es responsabilitzen del cost econòmic d’aquest caprici.

Cal recordar que el teixit esportiu del nostre poble es molt extens, quines quantitats reben aquestes entitats reusenques per desenvolupar les seves activitats?

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147