RSS

Opinió i acció

30 de juny de 2009

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 26

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

He analitzat la notícia del divendres 26 de juny al diari socialista “Diari Més”. En aquest diari les modificacions del projecte de la Sedera entre crits i xiulets, sembla que alguns reusencs “ténen cagarela”. Possiblement el gegant anomenat Camp de Tarragona s’està convertint en algo fantasmagòric que pocs i confien.

Comprovin els següents anuncis: “La oportunidad antes que el Banco, local de 750 mts, precio por lo que queda de hipoteca 208.4513€” o “Suelo residencial en venta, 28150 m2”, “60 vviendas por parcela + planta baja comercial, regimen vivienda libre, regimen vivienda protegida (venta o alquiler) el primer anunci està situat al C/Batan, el segon entre els carrers: Todoreda, Josep Carner, Bernat Torroja i Joan Salvat Papasseit amb telèfon d’informació. Les empreses van curtes de diners?

El Pla General d’Ordenació Urbana és difícil d’entendre au sud del Mas Iglesias existeixen terrenys urbanitzats que esperen ésser usats, a la part alta de la ciutat, està aprovada.

L’urbaització de milers de m2 per construir edificis pels pròxims anys, segons el sr.Paris aquest projecte arribarà a la carretera de Cambrils, la partida de Bellisens ha estat urbanitzada on es produïa la més gran riquesa agricola de la comarca, les propietats abandonades per la producció agrícola s’extenen fins a la carretera de Salou i el llindar del terme de Vila-seca, parcel.les La Plana i l’Ajuntmaent segueix anunciant nous llocs on construir, exemple La Sedera.

Continuament les autoritats locals anuncien la construcció d’habitatgess er als joves, casals d’avis, etc. Qui els construirà i qui posarà el capital? Quants habitatges s’han construït en els darrers dos anys? L’Ajuntament demanarà algun crèdit o disposa de capital? Misteris.

Els recordo que el sr.Zapatero ha entregat als Ajuntaments molts diners, però s’apugen els impostos del tabac, la llum i de la gasolina. El temps aclarirà aquests punts negres que alguns ciutadans no entenm o després de les eleccions es farà una auditoria per saber l’estat de l’economia municipal?

Acabo aquesta carta fent la següetn pregunta: Per què es vol modificar el projecte municipal de la Sedera? He demostrat que sobre terreny edificable.

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147