RSS

Opinió i acció

17 de març de 2009

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 20

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

Ha deixat de publicar-se el diari Aquí, possiblement l'economia n'ha sigut la causa, fa pensar el perquè l'Ajuntament de Tarragona i Reus no subvencionen aquesta publicació gratuïta que continua publicant-se. Viu aquesta publicació sense publicitat oficial? Els anuncis són suficients per cobrir les despeses?

Analitzant aquestes publicacions i trobem dos diferències: El diari Més és la veu cantant de l'opinió dels polítics governants, els escrits a la secció "Opinió" ho demostra. Al diari Aquí l'opinió dels ciutadans a través de cartes al director criticant els governants és constant. És aquesta diferència el que possibilita la mort d'una i l'existència de l'altre?

Aquestes publicacions es repartien gratuïtament a les dos ciutats i casualitats o no al diari Més es publica diariament un anunci de Serveis Funeraris de Reus anunciant, l'horari del cementiri, el seu telèfon, el telèfon del crematori, la direcció i telèfon del tanatori. No serà que es fan anuncis innecessaris per ajudar economicament aquesta publicació? Tornant favors rebuts . Demano a qui correspongui que aclareixi els motius que fan que aquest anunci aparegui de sde fa quinze dies. Misteris de la política comercial d'aquesta empresa municipal.

Si no fos demanar molt, seria interessant conèixer el nom dels respectius propietaris d'aquestes publicacions, si són simpatitzants d'algun partit polític o si es dediquen a la política. Tal vegada seria convenient funcionés la llum de l'informació.

Als treballadors que han perdut la feina sincerament ho lamento.

Avui tres de març les notícies de TV anuncien que s'han pres una trentena de resolucions a l'Ajuntament reduïnt la despesa, no diuen res dels anuncis del tanatori.

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147