RSS

Opinió i acció

14 de març de 2009

Reus és blau, per Gerard Dalmau. Capítol 6

CORI - Oficina de Comunicació

Gerard Dalmau. 38 anys. Nascut a Cambrils. Viu a Reus. Casat i amb dues filles. Xòfer professional, ara a l'atur. Ex-jugador d'hoquei del Club Patí Cambrils.

El sr. Dalmau 

En el cas que rebis una multa de zona blava a casa vostra, el primer que heu de mirar és la data que va ser imposada la denúncia, si el temps des de la imposició fins a la data de recepció al vostre domicili és superior a 3 mesos, aquesta sanció ja és mula per caducitat (segons Ordenança Municipal i també el R.D. (reial decret) sancionador en matèria de trafico). Normalment el nostre Ajuntament les tramita el primer mes, serà que volen recaptar ràpidament.

Però hi ha un inconvenient en l'esmentada recaptació i és que el Sr. Eduard Ortiz:

- Responsable municipal de l'empresa Amersan (gestora de zones blaves)

- Tinent Alcalde de la nostra ciutat estimada.

- Responsable en la tramitació de sancions municipals de circulació. (Reconegut en Ple de

novembre)

El Sr. Ortiz va reconèixer en el Ple de Novembre que no participa cap AGENT DE L'AUTORITAT en la denúncia, la denúncia la realitzen els VIGILANTS DE LA S.A.M. (societat anònima municipal), encara que és ell en persona que imposa o tramita la sanció.

Dits vigilant us recordo que NO TENEN VERACITAT DE PARAULA, pel qual hauran de demostrar amb prova contundent (FOTOGRÀFICA O BÉ FENT INTERVENIR AGENT DE L'AUTORITAT) que el que pretenen denunciar és cert. Pel contrari és la seva paraula contra la teva, la mateixa veritat diu ell que tu, en cas que argumentis el contrari en un plec de descàrrec.

DAVANT D'AQUESTES DENÚNCIES DE ZONA BLAVA, US RECOMANO PRESENTAR PLEC DE DESCÀRREC.

Al plec de descàrrec cal argumentar el dit i la SENTÈNCIA JURÍDICA.

"El senyor controlador haurà de provar els fets així que com ha declarat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid en sentència de 3 d'abril de 1997 i recentment l'ha efectuat el Tribunal Suprem, Sala 3 en sentència de 22.9.99, que deixa claríssima La Doctrina que les multes del senyor controlador sense més proves són il•legals. "

A més caldrà dir que:

"No són certs els fets denunciats, i puc afirmar que cada vegada que he estacionat el cotxe, he deixat el tiquet corresponent, encara que ara no puc acompanyar-lo donat el temps passat, per la qual cosa la denúncia ha de deure's a un error. Per això, com sigui que es tracta d'una denúncia voluntària, i el senyor controlador, no és agent de l'autoritat ni té al seu favor la presumpció de veracitat, haurà d'acreditar el fet amb prova objectiva, tota vegada que la seva simple manifestació no té valor probatori de conformitat amb la doctrina invocada".

A més en el cas que se us hagi denunciat i sancionat per sobrepassar el temps també cal demanar les següents dades:

1-Homologació Del parquímetre o del rellotge de polsera del controlador pel Centre Espanyol de Metrologia.

2-Còpia de les Actes de la JUNTA DE GOVERN LOCAL on s'aprova la ubicació de les diferents zones blaves i els seus carrers, a més de l’Acte on s'aproven les tarifes i temps a aplicar.

3-Còpia de la prova de càrrec que ha de presentar el vigilant ja que no és un Agent de l'Autoritat.

4- Dades del vigilant d'Amersam que vostès identifiquen amb nº....., en no ser Agent de l'autoritat ha de constar les dades de la persona que formula la denúncia voluntària. (Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març i també RD320/1994, de 25 de febrer en el seu article 5), tothom que no sigui Agent de l ´ Autoritat ha de fer constar el seu nom, direcció, etc... com diu la LLEI.

Gerard Dalmau

Enllaços interessants