RSS

Opinió i acció

17 de febrer de 2009

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 18

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

Estem acostumats a viure en l'abundància, desconeixem a la pràctica que és la misèria, la gana, la por al futur incert i l'atur generalitzat. La crisi actual ens ha deixat desconcertats.

A través de TV Reus escolto notícies que hem recorden temps passats. L'any 1939 s'acabà la guerra, el teixit econòmic estava malmès, la sarna, enfermetat contagiosa, feu acte de presència, no teníem aliments i el sanatori estava plè de persones tuberculoses, no hi havia treball i els jornals eren molt baixos.

A l'entrada de Reus pel carrer del Roser hi posaren un lletrero on hi deia "Ningún español sin pan, ningún hogar sin hambre". La realitat era que moltes persones vivien de la caritat pública, es creà l'anomenat "Auxilio social" instal.lat a la Plaça de la Sang on avui està la Ferreteria Martí. Al migdia es repartia el ranxo, aquesta situació durà molts anys.

Les notícies de TV són les següents:

Les empleades de l'empresa Eulen són expulsades del Ple municipal, aquesta empresa és l'encarregada de netejar les escoles i pretèn despatxar part de les treballadores, crec que la por ha entrat a la vida d'aquestes persones.

Solicitaren entrevistar-se amb el batlle i no foren rebudes. Perquè el batlle es va reunir amb els treballadors de la neteja urbana i no ho fa amb les treballadores de la neteja d'escoles? Misteris de la política local.

Al ser expulsades del Ple Municipal, l'Ariel de la CORI apoyà moralment aqeustes dones i els grups municipals del BPPNIR van criticar la seva actitut.

El sr.Paris de la facció més verda del BPPNIR es reuneix amb les treballadores després de criticar l'actitut de l'Ariel i provocà alguns comentaris a través de la tele molt curiosos.

El sr.Ortiz diu l'actitut del sr.Paris és tan greu com la del sr.Ariel, pregunto :El que dos regidors es reuneixen amb qui els hi perilla el treball és un tema greu?

El sr.Pellicer comentà que l'actitut del sr.Paris és d'una dinàmica perversa. El que un regidor es reuneixi amb qui els hi perilla el treball és una perversitat?

A les notícies de les vuit del vespre anunciaren que el batlle es reunirà amb les treballadores d'Eulen, podien haber-se reunir un mes enrera, perquè s'ha muntat aquesta comèdia?

Les situacions socials sembla que estan cambiant, serà necessari fer un reciclatge dels governants? Sembla que no s'han assaventat del que ens està passant, o és que no donen més de si?

Els actualment anomenats de la tercera edat vàrem viure molts anys l'època dels racionaments, desitjo que les actuals generacions no pateixin aquests inconvenients.

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147