RSS

Opinió i acció

21 de gener de 2009

Reus és blau, per Gerard Dalmau. Capítol 4

CORI - Oficina de Comunicació

Gerard Dalmau. 38 anys. Nascut a Cambrils. Viu a Reus. Casat. 2 fills. Xòfer professional. Porta un camió. Li agrada fer el "loquillo". Ex-jugador d'hoquei del Club Patí Cambrils. Soci i membre de l'associació reusenca que millor defensa els interessos dels ciutadans davant l'administració local, parlem de l'Associació PEDRA D'ARA.

El sr. Dalmau 

Les forces i cossos de seguretat són la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Municipal i Policia Autonòmica.

La matèria de trànsit és competència de l'Estat, de les Comunitats Autònomes a les quals els són transferides aquestes competències i els Municipis dins del seu casc urbà.

Dins de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, és només el Guàrdia Civil de Tràfic qui compta competència per denunciar amb presumpció de veracitat les infraccions que observin en totes les vies interurbanes i les urbanes on no hi hagi Policia Local. A Catalunya i País Basc, la competència és de la seva Policia Autonòmica i a tot el casc, el casc urbà és competència de la Policia Local.

VERACITAT DE PARAULA SOL LA TENEN: GUÀRDIA CIVIL, policies de les diferents Comunitats autònomes el nostre cas MOSSOS D ´ ESCUADRA Y POLICIA LOCAL O TOTS ELS COSSOS DE SEGURIDAD DE L'ESTAT E FUNCIONARIS

Preguntes sobre això:

1. Qui pot denunciar infraccions de tràfic? Totes les persones, però han de mostrar prova de la infracció. Per exemple, un vianant normal que veu un vehicle estacionat en un pas de vianants pot denunciar això davant de l'Ajuntament acompanyant una fotografia que mostri la data i hora. (Prova de càrrec no sol amb la seva paraula).

En el Ple 16-1-09 el Sr. Tinent Alcalde Eduard Ortiz Castellon, va exposar clarament que no era necessària alguna prova de càrrec, que les denúncies de ZONA BLAVA passen a tenir legalitat amb una simple ratificació per part del VIGILANT, sense cap prova de càrrec, a més en el ple de novembre també ens va contestar que “cap agent de l'autoritat no es personava " IN SITU"” per ratificar el que es pretenia denunciar per part del vigilant de ZONA BLAVA. Per la qual cosa es vulnera la presumpció d'innocència que tot ciutadà té..

2. Qui pot denunciar infraccions de tràfic sense mostrar prova? Només la Guàrdia Civil de Tràfic, Policia Local i Policia Autonòmica, ja que la llei presumeix que diuen la veritat. És a dir, els agents encarregats de la vigilància del tràfic.

Ara que sabem qui pot denunciar les infraccions, cal saber qui és el competent per sancionar-les.

Les infraccions de tràfic les denuncien els agents encarregats de la vigilància de tràfic, no obstant això, són les Autoritats Estatals, Autonòmiques o Locals les que imposen la Sanció i no l'Agent

QUÈ ÉS UNA DENÚNCIA DE TRÀFIC?

Una denúncia de tràfic és el que es coneix col·loquialment com a MULTA, i que és la voluntat de posar en coneixement a l'autoritat competent en matèria de tràfic, la infracció produïda per un usuari de la via.

Una denúncia de tràfic és l'inici del procediment sancionador en matèria de tràfic, el qual acaba amb una resolució ferma per via administrativa

Preguntes sobre això:

1. Es pot denunciar a un vianant? Sí, és un usuari de la via.

2. Que és sancionar? Interposar un càstig a l'infractor, en aquest cas la Multa econòmica.

3. Llavors, l'agent No sanciona? No, l'agent només denuncia, sanciona l'autoritat competent.

A la nostra ciutat de REUS el Tinent Alcalde Sr. Eduard Ortiz amb permís de l'Alcalde, segons comento en el Ple del dia 16-1-2009. Però sol amb la ratificació i sense prova demostrativa, donant VERACITAT DE PARAULA a un simple ciutadà que no la té, però clar aquesta forma d'actuar augmenta considerablement els ingressos de les ARQUES MUNICIPALS, però de forma poc legitima. D'una banda es cansen de dir que paguem menys impostos però d'altra banda ens ESQUILEN en sancions que no s'haurien de tramitar com es tramiten.

A tot això el senyor tramitador de les sancions ens va dir en aquest últim ple que de vegades tenim un 95% de raó, que la seva forma d'actuar és la mateixa que en molts altres Ajuntaments i no perquè hi hagi algunes sentències en contra d'aquesta forma d'actuar tenen perquè canviar-la.: "per la mateixa regla de tres no perquè existeixin persones que se saltin la LLEI això sigui LEGAL".

Podria prendre exemple d'altres consistoris com el de Vigo. Notícia publicada pel diari de Vigo el juny del 2008.

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008060500_2_231185__Gran-Vigo-Concello-condona-120000-multas-estudia-como-legalizar-nuevas.

…VIGO El Concello renuncia al cobro de las más de 120.000 denuncias de la Xestión de Estacionamiento Regulado (XER) que no han podido hacer efectivas a causa de la falta de base legal de las sanciones. Con esta decisión las arcas municipales dejarán de ingresar más de cuatro millones de euros. El gobierno local reconoce con esta medida que el servicio ha sido nulo durante los últimos nueve meses, cuando comenzó a explotarlo la empresa Dornier concesionaria. La firma de un agente de policía o los datos personales de los controladores que han emitido las denuncias son el requisito que le falta a las 120.000 notificaciones acumuladas en el Concello para que puedan ser cobradas. Tramitarlas ahora sería prácticamente imposible, pues de base ya presentarían un defecto de forma….

Una vegada mes, després d'analitzar l'exposat per part del Sr. Ortiz és obvi i clar, que ens motiva a persistir en els nostres principis d'exigir que el nostre AJUNTAMENT compleixi i acati les resolucions de les diferents sentència que marquen com cal tramitar aquestes denúncies, i en cas contrari retiri la Zones Blaves de la nostra ciutat i deixin es estar burxant a les nostres malparades butxaques, tramitant aquestes denúncies i sancionant de forma poc lícita i de clara il·legalitat.

La contestació del Sr. Eduard Ortiz Tinent alcalde, em deixa sorprès, ja que només es fonamenta en una simple ratificació d'un/a controlador/a de la ZONA BLAVA i en canvi des de l'Ajuntament se'ls crida Agent, sense ser personal de l'ajuntament i segurament contractat/a per una empresa que els paga una quantitat mísera per al treball que tenen.

L'empresa AMERSAM SAM. Recordem que contracta persones amb discapacitat i ja per ells rep subvencions.

Sempre plou sobre mullat.

GERARD DALMAU

Enllaços interessants