RSS

Opinió i acció

30 de desembre de 2008

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 15

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

Era l'any 1957, a l'avgda. Andreu Bello, Caracas, oficina I, necessitaven un dependent per ensenyar-li arreglar màquines de calcular, per ser admès tenies que resoldre problemes (combinacións numeriques) en vaig resoldre 12 amb 10 minuts, no van comprendre que un simple lampista coneixés tant de números, van suposar que podria ser un espia industrial i no em van donar el treball.

L'Any 2008, 25 de desembre a les 16.30 hores, estic llegint un article del sr. Eduard Ortiz publicat al Diari Més (o Diari socialista) del dia 22 de desembre i he arribat a les següents conclusions: Tinc 80 anys i tal vegada he perdut la facultat de comprendre l'aritmètica, segona conclusió, si el sr.Ortiz explica de manera clara les conseqüències d'aplicar el pressupost 2009 comentades al seu article, l'han de fer Premi Nobel. És l'opinió d'un juantxi de 80 anys.

El pressupost per l'any 2009 és de 299 milions d'euros superior als pressupostos d'anys passats. Per cada 100 euros l'any 2007 cada ciutadà va aportar 23,01 euros i l'any 2009 serà de 19,87. D'on sortirà el 80% que falta? Es demanarà un crèdit? Si així fos serien 239 milions 200.000 euros. Quines quantitats poden aportar el govern de l'Estat, Generalitat o Unió Europea? Són moltes les incògnites que generen aquest 80%, un crèdit milionari comporta una devolució fixa anual amb els corresponents interessos. De quines quantitats parlem?

Ingressos per temes de la construcció, multes de trànsit, pujades del rebut de l'aigua, pujades de la brossa, no comprenc on està el misteri, no tinc dades concretes fiables, per favor l'empresa Shirota Functional Foods, on hi ha participació pública municipal a que es dedica? l'ajuntament actúa com una empresa privada? Prego al sr.Ortiz publiqui un nou article aclarant com es gastaran aquests 299 milions d'euros però sense comentaris com el següent: "...Com és possible això? Doncs amb una bona gestió i sobretot amb una reducció de la despesa que prioritza aquelles qüestions que repercuteixen directament en el benestar del ciutadà". Què han fet els ciutadans per reduir les despeses que repercuteixen en el seu benestar? Aclari el perquè, què vol dir?

Al escriure "...doncs amb una bona gestió" hem de suposar que la gestió del pressupost de l'any 2008 no ha estat la correcte? Si fos així qui n'és el responsable? Vostè té alguns càrrecs de primer ordre, no comprenc tants despropòsits.

Al nomenar les inversions futures a la ciutat i trobo a faltar: Metrovacesa, la nova fira, l'edifici de la càmara de comerç, l'urbanització de milers de metres quadrats i sobretot la data d'acabament de les obres anunciades al seu article i sobretot, com es pagaran.

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147