RSS

Opinió i acció

09 de desembre de 2008

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 12

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

Vaig assistir a la reunió del Consell Municipal de la Gent Gran el passat 4 de desembre. No recordo reunió més inútil si tenim en compte el cost monetari, doncs els que presideixen aquesta reunió són professionals que cobren un sou.

Durant les reunions anteriors es formularen diverses propostes, ha passat un any i no han tingut resposta, es pot estar a favor o en contra de lo proposat, però crec que els representants dels diferents grups de la Gent Gran deuen saber peruqè les propostes són o no acceptades, siguin informats pels regidors que prenen les decisions, en fi recordo que el que cobra un sou té obligacions i si no té capacitat per complir-les existeix una paraula que es diu dimissió i tal vegada persones més qualificades ocuparan els seus llocs.

Seria interessant saber si les diferents Associacions que són convocades per assistir al Consell Municipal de la Gent Gran són subvencionades econòmicament per l'Ajuntament, no comprenc certes actituts dels assistents, em sembla que formo part d'un ramat de bens disposats a acceptar el que calgui per no perdre certs privilegis.

L'avenç de la sanitat fa que la vida se'ns allargui, es necessitaran més recursos per atendre les necessitats de la gent gran, persones honrades que actualment brillen per la seva absència i necessitarem que els polítics no es serveixin dels vells per fer propaganda electoral encoberta, de la sanitat no se'n parla!

Problema sanitari actual: L'operació de càncer precísa revisió anual, aquesta revisió fou retrassada tres mesos per real ordre, al ser efectuada fou necessari: extracció de sang, suposo per anàlisi, ecografia abdominal ABM, colonoscòpies, TAC, etc. He copiat aquests noms dels recordatoris de visita, no sé explicar que signifiquen, visita al doctor per comprobar resultats i al ConsellMuncipal considera aquest tema com una cosa sense importància, si escau els hi comunicaré el final del tema, l'operat és un servidor (si no sóc mort).

Desitjaria que les reunions del Consell de la Gent Gran servíssin per solucionar problemes, per aprofitar de manera òptima els recursos que s'inverteixen. Actualment són l'exponent de l'absurd, ens volen fer creure que som els millors, els més intel.ligents, els que mai s'equivoquen, en fi la vanitat i misèria humana en lletres majúscules. Ens van comunicar que Reus és una ciutat de referència. De què?

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147