RSS

Notícies

28 de novembre de 2008

La Ronda Nord o la Ronda d'Or?

Garzón ens agafi confessats

CORI - Oficina de Comunicació

Segons ha pogut conèixer el nostre grup municipal, un grup de ciutadans de Reus vol formar, ben aviat, una nova plataforma que es dirà "BERGADÀ? NO GRÀCIES". Ja s'han començat a repartir samarretes amb la llegenda "Jo no tinc els mateixos gustos (urbanístics) que el Bergadà".

Com a Reus, a Egipte també hi ha camells i projectes faraònics 

Richard Nowitz 

El Grup Municipal de la CORI considera que el projecte ARE 2592.1, conegut com a "Ronda Nord", que afecta a a un conjunt de 112h. del terme municipal de Reus es tracta d'una "monstruositat urbanística" o "barbaritat urbanística" totalment negativa per a la nostra ciutat pels següents motius:

a) Aquest projecte afecta a les finques de 86 propietaris diferents (ubicats a l´entorn de la Boca de la Mina i Institut Pere Mata), on hi ha petites explotacions agrícoles, amb masies que seran expropiades i enderrocades.

b) Inclou la construcció de 6174 nous habitatges per una població de 20.000 persones, saturant urbanísitcament aquesta zona nord de la ciutat i eliminant una area essencialment agrícola i de transició entre nuncli urbà i paisatgísitc d'aquest punt de la ciutat.

c) Es veu que les obres seran costoses i les tindran que pagar els propietaris actuals que formen part de l'Associació de veïns Planes Monterols.

El Grup Municipal de la CORI, està fart de la especulació urbanística, i dels grans projectes "faraònics" que vol portar a terme el Equip de Govern Municipal, a través del Regidor d'Urbanisme, Jordi Bergadà (ERC), a costa dels ciutadans que hem de pagar les despeses i dels propietaris víctimes de les expropiacions, plans de parcel.lacions etc.

Per tant el Grup Municipal de la CORI, està totalment en contra d' aquest Projecte i recomena al Regidor de Urbanisme que ho tiri enrera amb el suport institucional que calgui i que el senyor Ernest París Regidor de Mediambient (ICV-EUiA) es pronunciï sobre aquest projecte.

Al mateix temps, el Grup Municipal de la CORI, vol donar suport total a l´Associació de veïns Planes-Monterols, afectats per aquest projecte i que lluitarà per aturar el projecte.