RSS

Opinió i acció

25 de novembre de 2008

Els dimarts, entera't del que passa, amb el Ramon Sans. Capítol 10

CORI - Oficina de Comunicació

Ramon Sans. 79 anys. Casat. Ex-lampista i ara pagès. Apodat a la "mili" com "el rojo". Ex-campió provincial d'atletisme. Té una filla i una fill. Afiliat a la CORI des del 2007. Portaveu de la gent gran i de Medi Ambient del GM de la CORI a l'ajuntament.

Ramon Sans Ortoneda 

Aigües de Reus em comunicà l'augment del 4'2% per els serveis d'aquesta empresa. Faré un anàlisi evolutiu del preu de l'aigua, producte que abans era qualificat de necessitat i avui d'article de luxe.

L'any 1936 els llogaters de les vivendes, pagaven el lloguer a les autoritats del moment com a contribució a "gastos de guerra", els preus els baixaren un 50%. Com que l'aigua era qualificada com a necessària s'instalà aquest servei per comoditat i higiene, doncs els veïns tenien d'anar a buscar l'aigua a les fonts públiques.

Per necessitat i higiene els anomenats rentadors públics. També hi havia un rentador privat als anomenats Horts d'en Simó al carrer del Carme Baix. Al instal.lar l'aigua als pisos es posava un safareig comunitari i els veïns disposaven setmanalment d'un temps per usar-lo, segons el número de pisos que s'havien de repartir. Existia l'instal.lació de contadors individuals o comunitaris, el propietari de l'edifici repartia el consum d'aigua als llogaters.

Als pisos on hi havia aigua corrent s'instalaven els anomenats wàters en substitució de les comunes, els wàters es consideraven signes de riquesa i luxe. Al febrer del 36 la meva familia es trasladà a la vivenda on actualment encara estic instalat. Els amics d'infància vàrem anar a veure el wàter, estiràvem la cadena i quedàvem meravellats al comprovar com per art de màgia sortia aigua.

Opino que hem passat de la necessitat al luxe, l'any 1976 un m3 d'aigua costava 9 pessetes, o sigui, uns 0,05€, lloguer i conservació del contador inclosos, actualment un 3 d'aigua costa 1269 pessetes o sigui 8 euros, per això ho considero un luxe, i es paga un 7% d'IVA (Aquest preu correspon a un consum de m3 als dos mesos) no tenim altre remei que donar d'alta el servei d'aigua per varis motius, si no hi ha aigua corrent no tens la cèdula d'habitabilitat i no tens electricitat, a més no existeixen fonts públicques, no hi ha rentadors públics i les instalacions sanitaries o cuartos de bany necessiten molta aigua. S'imaginen actualment viure sense una dutxa?

Cadascú que opini si els preus de l'aigua són de verdadera necessitat o de luxe, si els preus per m3 són raonables d'acord als sous o pensions de la gent gran.

Vostès tenen la paraula.

RAMON SANS ORTONEDA

DNI 39742147