RSS

Notícies

05 de juny de 2008

La CORI es pregunta per què la regidoria d'urbanisme tracta als ciutadans de forma diferent

El nostre partit vol deixar clar que no només és un problema de la regidoria d'urbanisme, també el nostre Grup Municipal pateix un tracte diferent a la resta de grups per part de l'equip de govern

CORI - Oficina de Comunicació

Fa mesos que el nostre grup municipal està flipant pel desenvolupament urbanístic que afecta al sector B3 i B4, més conegut com la partida Hospitalera, i una illa de 4 parcel.les enmig dels dos sectors denominada “Clau V”.

Ens trobem davant una superfície de la nostra ciutat que actualment s'està ordenant urbanisticament i que consta de 185.085 m2, dels quals n'hi ha 55.223 que van destinats a parcs i equipaments i, aproximadament calculem que, un 20% més del terreny anirà destinat a carrers, o sigui, casi un 50% de la partida Hospitalera serà una cessió a la ciutat, cessió que faran ciutadans particulars que col·laboren així a la millora de la ciutat.

És il.lògic que si s'està ordenant urbanisticament aquesta part de la ciutat es deixi de banda la “Clau V” quan aquesta no disposa dels serveis bàsics: no tenen la condició de solars, tampoc tenen enllumenat públic ni clavegueram i el camí per accedir-hi no està asfaltat i en cas d'emergència és insuficient,segons la nova normativa, per a maniobrar-hi vehicles com poden ser els de bombers. És a dir o s'aprofita ara per deixar-ho en condicions o serà una oportunitat perduda, un luxe que la ciutat no es pot permetre sr.Bergadà. El greu del cas és que hi ha veïns al costat mateix de les parcel.les de la “Clau V” que veuran com se'ls expropiaran terrenys i cases i a més tenen que pagar el cost de les obres, mentre els de la “Clau V” no contribuiran en res i en canvi es veuran beneficiats directament de la revalorització dels seus propis terrenys, això si, sense posar-hi ni un duro ni un metre quadrat.

Tots els ciutadans faran un esforç, cediran les seves cases i parcel·les i pagaran de la seva butxaca totes les despeses d’urbanització (els carrers, els parcs, els enllumenats, les clavegueres, etc.) Bé tots no, en una parcel.la d'aquesta “Clau V” hi viu l'actual regidora de cultura, la sra.Empar Pont, que en el meu parè està sent insolidària amb la ciutat i no m'agradaria pensar que estem davant un cas de “favoritismes” o de prevaricació del sr.Bergadà, que consisteix en el fet de cometre un delicte propi del qui manca a l'obligació del càrrec que exerceix, amb una desviació dels deutes professionals, cap aquesta regidora, del seu mateix partit, o altres ciutadans. Creiem que no s'està tractant a tothom de la mateixa manera.

Sr.Bergadà, no es pot justificar l’exclusió d’aquestes parcel·les al·legant que l’àmbit del Pla Parcial B3-B4 previst en el Pla General d’Ordenació Urbana de Reus no les inclou i que, en tot cas, s’hagués hagut de resoldre l’any 1998 quan es va redactar el planejament de la ciutat: aquest àmbit s’ha ampliat recentment amb requalificacions de terreny rústic a urbà, per tant, si s’ha modificat l’àmbit pel motiu que sigui, també es pot modificar per incloure aquesta Clau V. Així resoldrem el “nyap” i alhora tots els ciutadans seran tractats igual davant l’administració pública.

Crec que els nostres ciutadans ja estan farts de “nyaps” urbanístics i aquest ja és un “nyap” massa gran. Sr.Bergadà, recordi les paraules que va dir en la reunió que vam mantenir amb vostè fa uns mesos, junt amb diferents veïns de la zona i un advocat de Barcelona, on vostè reconeixia que deixar això d'aquesta manera era un “nyap”. Sr. Bergadà li pregunto: Tots els ciutadans som iguals davant la Regidoria d'Urbanisme?

Per acabar també m'agradaria preguntar al sr.Bergadà si pot aportar alguna cosa referent a la picabaralla Ortiz-Pellicer.

BREU CRONOLOGIA DELS FETS

Cronològicament vull dir-vos que en primera instància vam parlar amb la sra.Carbassa, arquitecte municipal. Després d'una llarga conversa ens va dir textualment “que si aquest pla d'ordenació es quedava tal qual seria un “nyap”” però que ella “no hi podia fer res” i que si volíem podíem fer una instància per demanar la inclusió de la Clau V dins la ordenació del nou Pla Municipal.

Dit-i-fet al mes de febrer vam presentar una instància al registre de l'ajuntament demanant la integració de la “Clau V”. Aquesta instància a dia d'avui no ha rebut cap resposta per part de la regidoria d'urbanisme.

Dies més tard vam poder parlar amb el sr.Bergadà, acompanyat per uns quants veïns de la zona i d'un advocat especialista en afers urbanístics de Barcelona, i després de molt parlar va tornar a repetir el que la sra.Carbassa ja ens havia comentat, allò era un “nyap”. Llavors va començar a parlar tècnicament i a donar unes explicacions que no van satisfer a ningú, rodejant la qüestió però sense atacar-la de front.