RSS

Notícies

13 de setembre de 2007

La cara B del segon Ple

El nostre regidor us relata la versió més exacte dels fets del passat 7 de setembre.

Ariel Santamaria

La tronada juantxi ha tornat a petar fort 

Everybody's Juantxi 

Alfred A. 

El passat divendres dia 7 de setembre vaig assistir al meu segon ple municipal de caire polític de la meva vida. A diferència del primer, on la CORI com a Grup Municipal vam disparar tota l'artilleria pesada, aquest segon vam intentar fer menys rebombori per ser més incisius.

Tal i com va succeir al Ple del dia 27 de juliol, mancaven dos regidors de la oposició (un de CiU i un altre del PP), la durada d´aquest ple, fou també de quatre hores i escaig, una mica menys que el primer Ple.

Abans de començar el Ple, es va produir una reunió de portaveus on es va parlar d'una possible regularització (o manipulació) dels plens, en quan a l'ordre de precs i preguntes, valoració arbitrària sobre l´acceptació de determinades preguntes i mocions, establir una durada determinada per la intervenció de cada Grup Municipal, etc...etc...

Malgrat tot la CORI només havia presentat dues mocions (CiU una i PP cap), gairebé les mateixes que presentava l'equip de govern.

Les nostres propostes anaven per millorar la política d'aparcaments de Reus i per establir unes mesures de protecció per conservar el patrimoni de bars i tavernes de Reus.

La moció sobre els parkings, tractava sobre la creació del parking dissuassori més gran de la història de Reus, amb 107.000 places d´aparcament gratuïts per a la gent empadronada a la nostra ciutat, ubicant-ho al TECNOPARK de Reus. Aquest parking tindria un servei de "plaça lliure" versemblant al sistema de "seient lliure" del Camp Nou, on el titular de la plaça d´aparcament empadronat a Reus, tindria dret a llogar-la a un foraster, quan aquest estigués absent de la ciutat 24 hores com a mínim. Això es podria fer amb un preu simbòlic de 2 euros al dia, on un 50% aniria a AMERSAM i la resta serviria per pagar l'impost de circulació de l´any següent (i per adelantat).

Aquesta moció fou rebutjada per unanimitat pel BPPNIR (Bloc del Partits Polítics no independents de Reus) i l'Alcalde va comentar, que el cost d'un parking d´aquestes característiques amb 107.000 places d´aparcament equivaldria al pressupost municipal de 30 anys. Després va afegir, que el terreny del TECNOPARK es de 280 hectàrees i que no hi havia lloc per fer una parking dissuassori d´entre 500 i 1000 hectàrees que proposava la nostra moció.

La següent moció, anava sobre mesures de protecció dels bars i tavernes d'interés cultural i folclòric juantxi de Reus, mitjançant la col.locació de plaques en les seves façanes (als bars que encara són actius) o al terra de les voreres (en els desapareguts com el cas del SARRI). Després en aquesta proposta, es mirava de canviar o substituir ( de forma oficial o bé alternativa) els noms dels carrers actuals, pel bar o taverna juantxi que alberguin o hagin albergat. Per exemple en el cas de la Riera Miró s'anomenaria "Riera del Tobogan", el camí de Riudoms pel "Camí del Sarri", carrer Sant Llorenç "carrer del Campus"...això s´hauria de portar a terme també col.locant noves plaques als carrers i senyalant-ho en tots els mapes turístics de Reus. Aquesta moció, sorprenentment, fou rebutjada per unanimitat per la resta de partits polítics tant de l´equip de govern com de l'oposició, ja sense fer cap argumentació o justificació sobre el seu vot en contra.

En l'apartat de precs i preguntes també es va liar bastant, sobretot en l'afer del prec que feia referència a la independència de Reus respecte Tarragona, mitjançant un referendum popular, promulgant l´eslogan "REUS CAPITAL TARRAGONA SUCURSAL" com a marca de ciutat de denominació d´origen. Durant el ple, l´alcalde es va fer càrrec de la petició, però em va denegar el dret a llegir-la al ple en veu alta.

Altres precs anaven sobre les peticions de que a la pista del SKATE PARK de Reus, es pogués practicar també l'esport del BMX (bici-cross). Aquest prec també coincidia amb el PP, i l´alcalde feu el mateix que en el cas anterior.

Després hi havia precs de caràcter urbanísitcs, com les obres del carrer Raseta de Sales que molestaven als veïns, on s'em va respondre que cap veï havia fet queixa sobre aquest afer. I després sobre la perillositat que hi ha en el primer tram de la carretera d'Alcolea, on els vehicles fan canvis de circulació en línia contínua.

Aquí s'em va cridar l'atenció de que els temes dels plens, havien ser de caire més elevat, per no fer perdre temps al bon funcionament del Consistori.

A Les preguntes vam indagar sobre INNOVA fent les següents questions:

1- Per què ara hi ha 11 regidors enlloc de 12 al Consell d'Aministració?- on l´alcalde em va respondre que era per criteris de paritat política, 6 regidors de l´equip de govern i 5 a la oposició, on també preval el vot de l´alcalde, com a vot de qualitat.

2- ¿Per què la CORI, sent Grup Municipal no pot entrar al Consell d'Administració d'INNOVA?- s'ens va respondre que només teniem un regidor.

3- ¿Considera vostè que la CORI és un Partit anti-sistema? - i el senyor Alcalde, va respondre que si, directament, però no va acabar d´argumentar els motius, dient que ja m'ho havia explicat oralment quan l'havia anat a visitar al seu despatx, dues setmanes abans.

Després hi havia el rumor de que tots els Grups Polítics Municipals menys la CORI, gaudien del servei d'assessors polítics contractats a través de INNOVA, ( ja que el Consistori actual, havia decidit eliminar-los contractant-los via Ajuntament i que cada grup polític es busqués la vida com fós), motiu pel qual també vaig fer aquesta pregunta a l'Alcalde, i em va respondre que: " INNOVA, no ha contractat mai a cap assessor polític, ni tant sols a través de les seves societats anònimes municipals o SAMS"

Altres preguntes que vam fer la CORI, per aquest ple, versaven sobre l'estat de rehabilitació dels blocs BOFILL del BARRI GAUDI, demanant informació sobre el cost de les obres, les subvencions de la Generalitat, sobre els veïns que encara no havien pagat i també vam demanar un aclariment sobre com s'actuaria en un cas hipotètic de que alguns béns inmobles presentessin problemes d´al.luminosi. El senyor Bergadà, regidor d'Urbanisme d´Esquerra Republicana, em va respondre correctament a totes les qüestions, dient que en l'estudis del projecte, no s'havia detectat cap cas d´al.luminosi i que els veïns que no volguessin pagar no pas "no poguessin", s'els hi aplicaria les mesures legals pertinents, de judicis, embargaments, expropiacions, etc...

Un altre tema que aixecà polseguera, fou la pregunta sobre la Bossa de gas, que es vol portar a terme a les afores de la ciutat, entre la urbanització Blancafort i la carretera de Cambrils. L'alcalde ens va respondre que només era un projecte i que fins ara només s´havien fet projeccions geològiques a veure si reunia les condicions necessàries per a ubicar aquest dipòsit de gas o bossa artificial al nostre terme municipal i que si la empresa oferia les condicions de seguretat mínimes, s´estudiaria la possibilitat de concedir el permís.

Aquestes qüestions sobre el dipòsit de gas, coincidien amb les de Convergència, per això quan va intervenir en Carles Pellicer, l'Alcalde es va referir a ell (potser de forma involuntària) com a "mentor de la CORI", motiu pel qual el portaveu de CiU, va entrar en una picabaralla dialectal amb l'Alcade que semblava que acabarien arribant a les mans. Però la sang no va arribar al riu.

És evident que fou una falta de respecte per part de l'Alcalde dir-li al Pellicer "mentor de la CORI", simplement perque les dues formacions polítiques coincidien en fer preguntes de sentit comú, sobretot per l´afer del dipòsit de gas que es vol ubicar al nostre terme municipal i del cas estrella, d'INNOVA.

Per acabar, el senyor Magrazo, regidor socialista de via pública, em va respondre sobre l'afer al dret dels gossos a córrer i relacionar-se lliurement pels parcs i zones verdes de Reus, almenys durant unes hores al dia, dient que ja feia pocs dies que s'estava portant a terme al parc del Velòdrom de forma experimental dins d'un espai de 20x20 metres. Si això funciona s'augmentarà el nombre de parcs i zones verdes de la ciutat amb espai per a gossos.

El ple va acabar passades les 4 de la tarda i l´Alcade de Reus: el senyor Lluis Miquel Perez, feu una roda de premsa posterior, queixant-se sobre el contingut dels darrers plens, tot dient que s'haurà de regularitzar certes propostes i preguntes d'alguns grups municipals, que interfereixen o molesten el ritme del seu bon funcionament. Afegint també de que era conscient que certes polítiques del consistori havien afavorit l'abstenció dels votants de Reus, però que amb plens amb continguts sobre "follòdroms", "parquings per sortir al "llibre guinness"”, etc...podria donar lloc a que el nombre d'abstenció pujés encara més els propers comicis municipals. En fi...coses del nostre actual alcalde.

Enllaços interessants